Usługi

Usługi prowadzone w zakresie działalności laboratoryjnej, dla której spełnione są wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 (z wyłączeniem badań olejów).