TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna

Oddział Elektrownia Łagisza w Będzinie

Nasza misja

TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna Oddział Elektrownia Łagisza w Będzinie - firma położona w Będzinie w Zagłębiu Dąbrowskim. Podstawowym przedmiotem działania Elektrowni Łagisza jest: produkcja energii elektrycznej, produkcja, przesył i sprzedaż ciepła, wykonywanie i sprzedaż usług w zakresie projektowania, remontów, konserwacji, napraw i modernizacji urządzeń energetycznych, elektrycznych, transportowych i innych, służących do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła.

Elektrownia

  • osiągalna moc elektryczna 460 MWe
  • osiągalna moc cieplna 301,2 MWt

Dane techniczne

Sprawność wytwarzania
Sprawność wytwarzania przy wskaźniku zużycia paliwa na produkcje energii elektrycznej brutto w roku 2000 równą 9731 KJ/KWh wynosi 37% Wskaźnik potrzeb własnych bloków energetyczny = 7,71% Wskaźnik potrzeb własnych bloków energetyczny powiększony o potrzeby ogólne elektrowni = 9,78%
Paliwo
Podstawowym paliwem używanym w elektrowni jest węgiel kamienny

Historia

Pierwsze prace nad elektrownią w Zagłębiu Dąbrowskim podjęli Niemcy. Lokalizację w Łagiszy wybrano ze względu na bliskość Czarnej Przemszy i okolicznych kopalń, a także obiecującą perspektywę zbytu energii. Działania wstrzymane przez wojnę wznowiono w 1947r., kiedy zarządzeniem ministra przemysłu i handlu teren pod budowę elektrowni przeszedł na własność Skarbu Państwa.

Projekt nowej elektrowni opracowało Biuro Projektów Energetycznych Energoprojekt w Katowicach, a w październiku 1958 r. generalny wykonawca – Śląskie Przedsiębiorstwo Budowy Elektrowni i Przemysłu w Katowicach – rozpoczął prace przygotowawcze. W ostatnim dniu tego roku Ministerstwo Górnictwa i Energetyki powołało oficjalnie dyrekcję Elektrowni Łagisza w budowie.

Pierwszy etap inwestycji rozpoczął się w marcu 1960r., kiedy zaczęto sprowadzać zagraniczne urządzenia. Między rokiem 1963 a 1970 przekazano do eksploatacji 7 bloków, a w latach 80. Uruchomiono część ciepłowniczą.

Najważniejszymi inwestycjami w latach 90.stały się instalacja palników o niskiej emisji azotu i unowocześnienie systemu spalania kotła nr 5 oraz instalacja półsuchego odsiarczania na blokach 6 i 7. Dzięki wymianie filtrów i montażu dodatkowych filtrów workowych, udało się osiągnąć skuteczność odpylania na poziomie 99,8%.

W ramach ochrony wód i gleby powstała mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków oraz system uzdatniania wody metodą mikrofiltracji i osmozy odwróconej.

Zlikwidowano składowisko odpadów paleniskowych, ponieważ zaczęto je umieszczać w wyrobiskach kopalnianych i nowo wybudowanych zbiornikach retencyjnych, skąd popiół transportowany jest do dalszego zagospodarowania. Efektem tych proekologicznych działań było wykreślenie Elektrowni Łagisza z „Listy 80” najbardziej uciążliwych dla środowiska przedsiębiorstw.

We wrześniu 2001 r. podjęta została decyzja o budowie bloku o mocy 460 MWe na parametry nadkrytyczne. Dostawcą kotła były zakłady Foster Wheeler, a turbiny z układem chłodzenia – Alstom Power. W 2009 r. uruchomiony został pierwszy na świecie blok energetyczny z kotłem fluidalnym przepływowym na parametry nadkrytyczne. Zainstalowany kocioł BF-1300 jest pod względem rozmiarów największym tego typu urządzeniem na świecie. Obecnie Elektrownia Łagisza dysponuje zainstalowaną mocą elektryczną 1060 MWe (5x120 MWe + 460 MWe) oraz mocą cieplną wynoszącą 335,2 MWt.

24 maja 2000 r. w Elektrowni Jaworzno III podpisany został akt założycielski Południowego Koncernu Energetycznego. Przedstawiciele Elektrowni Łagisza byli jednymi z jego sygnatariuszy.

Zdjęcia

Oddział Łagisza

Lokalizacja i kontakt 

Adres:
ul. Pokoju 14
42-504 Będzin

Kontakt:
tel: +48 (32) 26 71 000
fax: +48 (32) 26 71 002

e-mail: elektrownia@lagisza.tauron-wytwarzanie.pl