Kalendarium

Kalendarium najważniejszych wydarzeń związanych z wdrażaniem systemów zarządzania w elektrowniach 
i elektrociepłowniach TAURON Wytwarzanie S.A.
 • czerwiec

  recertyfikacja zintegrowanego systemu zarządzania wg norm ISO 14001, PN-N-18001 w Centrum Zarządzania oraz w Oddziałach koncernu oraz weryfikacja systemu EMAS w elektrowniach: Jaworzno III, Łagisza, Łaziska, Siersza.​​
 • wrzesień

  TAURON Wytwarzanie SA – Oddział Elektrownia Łagisza w Będzinie został wpisany do rejestru EMAS

  maj

   recertyfikacja zintegrowanego systemu zarządzania wg norm (ISO 9001, ISO 14001, PN-N-18001,  
  w Centrum Zarządzania oraz w posiadających systemy zarządzania elektrowniach koncernu) oraz weryfikacja systemu EMAS w elektrowniach: Łaziska, Jaworzno III, Siersza, Bielsko Biała i po raz pierwszy w Łagiszy.

  kwiecień

  uzyskanie przez TAURON Wytwarzanie S.A. tytułu laureata XV edycji konkursu Śląskiej Nagrody Jakości w kategorii „Wielkie organizacje produkcyjne”.

  luty

  akredytacja laboratorium chemicznego w TAURON Wytwarzanie S.A. powstałego po połączeniu funkcjonujących dotychczas laboratoriów w elektrowniach koncernu.
 • listopad

  TAURON Wytwarzanie SA – Oddział ZEC Bielsko Biała został wpisany do rejestru EMAS.

  wrzesień

  złote godło Quality International dla Wydziału Analiz Chemicznych Oddziału Elektrownia Łaziska 
  w kategorii "QI services” - usługa najwyższej jakości – przyznane przez Forum Biznesu.
 • listopad

  nominacja do European EMAS Awards 2011 dla TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna – Oddział Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie w kategorii dużych organizacji sektora prywatnego.

  październik

  złote godło Quality International dla Oddziału Elektrownia Łaziska w kategorii "QI order” - zarządzanie najwyższej jakości – przyznane przez Forum Biznesu.

  styczeń

  kolejna elektrownia PKE SA - Elektrownia Siersza zostaje wpisana do polskiego rejestru EMAS.
 • październik

  Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska wpisał Elektrownię Jaworzno III do krajowego rejestru EMAS.

  październik

  wręczenie nagrody Najwyższa Jakość Quality International 2010 dla Elektrowni Jaworzno III w kategorii produkt najwyższej jakości, za popiół lotny do betonu.

  październik

  wręczenie nagrody Najwyższa Jakość Quality International 2010 dla Zespołu Szkół Zawodowych PKE S.A. Elektrownia Jaworzno III w kategorii zarządzanie najwyższej jakości.

  kwiecień

  Wydział Analiz Chemicznych Elektrowni Stalowa Wola otrzymał certyfikat akredytacji laboratorium według normy PN-EN-ISO/IEC 17025.
 • maj

  wręczenie Śląskiej Nagrody Jakości dla Pełnomocników przyznanej w XI edycji konkursu dla Elektrowni Jaworzno III.
 • grudzień

  Wydział Analiz Chemicznych Elektrowni Siersza otrzymał certyfikat akredytacji laboratorium według normy PN-EN-ISO/IEC 17025.

  maj

  wręczenie Śląskiej Nagrody Jakości dla Zespołu Szkół Zawodowych PKE S.A. Elektrownia Jaworzno III, przyznanej w X edycji konkursu,

  luty

  Elektrownia Łaziska została wpisana do rejestru organizacji, w których wdrożony został europejski system zarządzania środowiskiem EMAS.

  luty

  Wydział Analiz Chemicznych Elektrowni Łagisza otrzymał certyfikat akredytacji laboratorium według normy PN-EN-ISO/IEC 17025.
 • wrzesień

  PKE SA Elektrownia Łaziska została laureatem XIII edycji konkursu Polskiej Nagrody Jakości w kategorii „bardzo duże organizacje”.

  czerwiec

  audyt certyfikacyjny i przyznanie certyfikatu w zakresie zintegrowanego systemu zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem pracy (ISO 9001,
  ISO 14001, PN-N-18001) w Elektrowni Stalowa Wola.

  maj

  pierwszy, całościowy audyt certyfikacyjny w PKE S.A. (dotychczas były certyfikowane osobno elektrownie i elektrociepłownie oraz Centrum Zarządzania i Elektrociepłownia Katowice). Elektrownia Łagisza rozszerzyła system zarządzania o systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem pracy (ISO 9001,
  PN-N-18001).
 • lipiec

  przyznanie Elektrowni Jaworzno III przez Instytut Techniki Budowlanej certyfikatu na popiół lotny do betonu zgodnie z PN-EN 450-1:2005.

  maj

   wręczenie Elektrowni Jaworzno III certyfikatu Jakości Systemu KSNE (Kompleksowy Nadzór nad Eksploatacją metodą TKE) przyznanego przez Energopomiar i ABB.

  maj

  wręczenie Śląskiej Nagrody Jakości, Elektrowni Łaziska przez Regionalna Izbę Gospodarczą, przyznanej w VIII Edycji.
 • grudzień

  wręczenie Elektrowni Jaworzno III rekomendacji Stowarzyszenia Elektryków Polskich na wytwarzanie i dystrybucję energii elektrycznej i cieplnej.

  listopad

  audyt akredytacyjny w laboratoriach chemicznych Elektrowni Jaworzno III i Elektrowni Łaziska w ramach systemu zarządzania według normy PN-EN-ISO/IEC 17025.
 • czerwiec

  poszerzenie zakresu systemu zarządzania oraz przyznanie Elektrowni Siersza certyfikatu dla zintegrowanego systemu zarządzania jakością, środowiskowego i bezpieczeństwem pracy (ISO 9001, ISO 14001, PN-N-18001).

  czerwiec

  uznanie laboratorium badawczego II stopnia Wydziału Profilaktyki i Diagnostyki Elektrowni Łaziska według normy PN-EN-ISO/IEC 17025.

  maj

  wręczenie Śląskiej Nagrody Jakości, Elektrowni Jaworzno III przez Regionalną Izbę Gospodarczą, przyznanej w VI Edycji.

  kwiecień

  poszerzenie (audyt certyfikacyjny) systemu zarządzania jakością i środowiskowego w ZEC Bielsko-Biała o zarządzanie bezpieczeństwem pracy.
 • październik

  audyt recertyfikacyjny zintegrowanego systemu zarządzania w Elektrowni Łaziska połączony z certyfikacją Systemu Społecznej Odpowiedzialności wg normy SA 8000.

  maj

  uzyskanie przez Elektrownię Łaziska wyróżnienia w V edycji Śląskiej Nagrody Jakości.
 • październik

  audyt certyfikacyjny i przyznanie certyfikatu w zakresie systemu zarządzania środowiskowego w Elektrowni Łagisza.

  luty

  audyt certyfikacyjny zintegrowanego systemu zarządzania po rozszerzeniu o system zarządzania bezpieczeństwem pracy w Elektrowni Jaworzno.
 • listopad

  uzyskanie certyfikatu w zakresie zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego przez ZEC Bielsko-Biała.

  sierpień

  audyt certyfikacyjny i przyznanie certyfikatu w zakresie zintegrowanego systemu zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem pracy (ISO 9001, ISO 14001, PN-N-18001) w Elektrowni Łaziska.

  czerwiec

  uzyskanie uznania II stopnia, zgodnie z wymaganiami specyfikacji DT - L/95, potwierdzające zgodność Laboratorium Profilaktyki i Diagnostyki Elektrowni Jaworzno III z normą PN - EN ISO/IEC 17025.

  styczeń

  przyznanie certyfikatu potwierdzającego zgodność systemu zintegrowanego systemu zarządzania jakością i środowiskowego z normami ISO 9002 oraz ISO 14001 w Elektrowni Jaworzno III.
 • grudzień

  przyznanie certyfikatu środowiskowego ISO 14001 Elektrowni Siersza.
 • październik

  uznanie laboratorium badawczego II stopnia Wydziału Profilaktyczno-Technologicznego Elektrowni Łaziska według normy PN-EN 45001.