BOEMAT - monitoring i predykcja

  • logo Fundusze Europejskie, logo Rzezcpospolita Polska, logo NCBR, logo Unia Europejska


    „Opracowanie zaawansowanej technologii do monitoringu i predykcyjnej analizy stanu technicznego kotła w celu zwiększenie niezawodności jednostki kotłowej”.
  •  
  • Projekt Boemat jest realizowany przez Konsorcjum Przemysłowo – Naukowe, które reprezentują:
  •  
  • Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie | Centrum Energetyki AGH – Czołowa krajową uczelnia techniczna.
  • Firma Tauron Wytwarzanie S.A., która jest trzecim pod względem wielkości wytwórcą energii elektrycznej w Polsce. Podstawową działalnością spółki jest wytwarzanie energii elektrycznej oraz wytwarzanie i zaopatrywanie klientów w energię cieplną. Spółka dysponuje 4 266 MWe mocy elektrycznej oraz 1 218,3 MWt mocy cieplnej osiągalnej.

Cele projektu

Głównym celem projektu jest opracowanie technologii do zaawansowanej diagnostyki zużycia elementów wymiany ciepła w kotle i zapobiegania stanom awaryjnym wynikającym z niekontrolowanej erozji w komorze paleniskowej. Zastosowanie opracowanej technologii pozwoli na poprawę dyspozycyjności bloku energetycznego o mocy 460 MWe z przepływowym kotłem CFB (ang. Circulating Fluidized Bed) w Elektrowni Łagisza w Będzinie. Blok energetyczny znajduje się w spisie obiektów referencyjnych MAE (Międzynarodowa Agencja Energetyczna), jako wzorcowy obiekt referencyjny.
Zaproponowane rozwiązanie – technologia będzie służyć do opracowywania szczegółowych map zużycia powierzchni ogrzewalnych komory paleniskowej w trakcie krótkotrwałych odstawień kotła (bez wychładzania do temperatury otoczenia) wynikających z harmonogramu jego pracy oraz do predykcji aktywności remontowej.

Zadania w ramach projektu

badania przemysłowe obejmujące badania diagnostyczne kotła fluidalnego oraz opracowanie laboratoryjnego prototypu systemu diagnostycznego stanu powierzchni ogrzewalnych kotła.eksperymentalne prace rozwojowe obejmujące zaawansowane testy systemu diagnostycznego w skali przemysłowej oraz opracowanie układu monitoringu powierzchni grzewczych i procedury realizacji pomiarów.
Rezultat projektu zostanie wdrożony w działalności własnej Wnioskodawcy i wykorzystany zostanie do poprawienia dyspozycyjności bloku energetycznego w Elektrowni Łagisza w Będzinie i w obrębie Grupy TAURON.

Planowane rezultaty projektu

  • System diagnostyczny do monitoringu stanu technicznego elementów wymiany ciepła w kotle, mogący pracować w wysokich temperaturach.

  • Procedura realizacji pomiarów oraz analizy i interpretacji uzyskanych wyników w kontekście predykcji zużycia erozyjnego powierzchni ogrzewalnych komory paleniskowej oraz prognozowanej skali niezbędnych remontów.

Źródła finansowania

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój (POIR 4.1.4).
Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Badania Przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych.

Dane projektu

Numer: POIR.04.01.04-00-0072/17
Całkowita wartość projektu: 4 955 095.00 PLN
Dofinansowanie: 3 558 239.56 PLN