Inwestycje współfinansowane ze środków NFOŚiGW

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podjął decyzję o częściowym umorzeniu pożyczki udzielonej w roku 2003 na realizację projektu związanego z budową bloku energetycznego o mocy 460 MW w TAURON Wytwarzanie S.A. – Oddział Elektrownia Łagisza

Pozyskane w ten sposób środki Spółka przeznaczy na dofinansowanie szeregu inwestycji o charakterze proekologicznym. Celem ich realizacji jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne poprzez ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery oraz redukcję ilości wytwarzanych ścieków.

W ramach projektu realizowane będą następujące zadania:

 1. Budowa instalacji odazotowania spalin dla kotła nr 10 w Elektrowni Stalowa Wola;
 2. Budowa elektrofiltra bloku nr 5 w Elektrowni Jaworzno III z wykorzystaniem istniejącej konstrukcji;
 3. Instalacja wytwarzania produktu z popiołu dennego bloku 460 MW w Elektrowni  Łagisza;Budowa   kotłów   ciepłowniczych  gazowo – olejowych  o  mocy  ok.  60  MWt w Elektrowni Łagisza;
 4. Modernizacja Stacji Demineralizacji Wody w TAURON  Wytwarzanie Spółka Akcyjna  -  Oddział Elektrownia Stalowa Wola;
 5. Modernizacja chłodni kominowej nr 1 w TAURON  Wytwarzanie Spółka Akcyjna - Oddział Elektrownia Siersza w Trzebini;
 6. Dostosowanie kotłów CFB 260 w TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna – Oddział Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie – Elektrownia II do spełnienia wymogów norm emisyjnych;
 7. Przebudowa układu wody chłodzącej poprzez modernizację pomp bloku nr  9 w Elektrowni Łaziska;
 8. Zabudowa wytwornic pary obniżających zużycie paliwa i energii elektrycznej na rozruchy bloków energetycznych w Elektrowni Jaworzno III;
 9. Zabudowa wytwornic pary obniżających zużycie paliwa i energii elektrycznej na rozruchy bloków energetycznych w Elektrowni Łaziska;
 10. Zabudowa wytwornic pary obniżających zużycie paliwa i energii elektrycznej na rozruchy bloków energetycznych w Elektrowni Siersza;
 11. Zabudowa wytwornic pary obniżających zużycie paliwa i energii elektrycznej na rozruchy bloków energetycznych w Elektrowni Łagisza.

Maksymalna wysokość dotacji może wynieść 35 200 000 zł.