Inwestycje współfinansowane ze środków NFOŚiGW

Dzięki dofinansowaniu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej spółka TAURON Wytwarzanie zrealizowała szereg inwestycji o charakterze proekologicznym. Celem inwestycji było zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne poprzez ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery oraz redukcję ilości wytwarzanych ścieków.

W ramach projektu zrealizowane zostały następujące zadania:

  • budowa instalacji odazotowania spalin dla kotła nr 10 w Elektrowni Stalowa Wola,
  • budowa elektrofiltra bloku nr 5 w Elektrowni Jaworzno III z wykorzystaniem istniejącej konstrukcji, 
  • instalacja wytwarzania produktu z popiołu dennego bloku 460 MW w Elektrowni  Łagisza,
  • budowa   kotłów   ciepłowniczych  gazowo – olejowych  o  mocy  ok.  60  MWt w Elektrowni Łagisza, 
  • modernizacja Stacji Demineralizacji Wody w Elektrowni Stalowa Wola, 
  • modernizacja chłodni kominowej nr 1 w Elektrownia Siersza, 
  • dostosowanie kotłów CFB 260 w Elektrownia Jaworzno III do spełnienia wymogów norm emisyjnych,
  • przebudowa układu wody chłodzącej poprzez modernizację pomp bloku nr  9 w Elektrowni Łaziska,
  • zabudowa wytwornic pary obniżających zużycie paliwa i energii elektrycznej na rozruchy bloków energetycznych w elektrowniach Jaworzno III, Łaziska, Siersza i Łagisza.