Historia

wytwarzamy prąd i ciepło w 6 elektrowniach opalanych węglem kamiennym oraz w drodze współspalania biomasy

Sześć elektrowni

Obszar wytwarzanie obejmuje wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w 6 elektrowniach i elektrociepłowniach opalanych węglem kamiennym oraz w drodze współspalania biomasy.

Trzeci podmiot 

Grupa TAURON jest trzecim podmiotem w Polsce pod względem ilości wytwarzanej energii elektrycznej.

130 lat wytwarzania

Technologia wytwarzania w ciągu ponad 130 lat podlegała stałym usprawnieniom, mającym na celu podniesienie wydajności urządzeń, zwiększenie ich bezpieczeństwa i zminimalizowanie negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne.
  • Realizowana przez TAURON Polska Energia strategia korporacyjna, zmierzająca do podniesienia efektywności operacyjnej i inwestycyjnej oraz wzrostu w najważniejszych sektorach działalności, prowadzi do konsolidacji spółek prowadzących tą samą działalność.

    TAURON Wytwarzanie powstał przez połączenie Południowego Koncernu Energetycznego i Elektrowni Stalowa Wola.

  • W 2012 r. było 9 zakładów: Jaworzno III, Łaziska, Łagisza, Siersza, Halemba, Blachownia, Stalowa Wola, ZEC Bielsko-Biała i EC Katowice.

    Celem połączenia spółek była integracja przedsiębiorstw prowadzących działalność wytwórczą i w konsekwencji wykorzystanie efektów synergii oraz skali działania w całym obszarze wytwarzania. Dzięki konsolidacji możliwa jest m.in. optymalna gospodarka zasobami, potencjałami produkcyjnymi i inwestycyjnymi. Firma jest trzecim co do wielkości producentem energii elektrycznej w kraju, dysponuje bowiem 5,4 GWe zainstalowanej mocy elektrycznej i 2,4 GWt osiągalnej mocy cieplnej.

  • Historie najstarszych zakładów z Grupy TAURON, które produkują energię wykorzystując paliwa konwencjonalne, liczą już ponad 100 lat, najmłodszych – 2 lata. Wszystkie one obecnie spełniają najnowsze standardy technologiczne i ekologiczne.

    Nie zawsze tak było. W przedstawionych – z oczywistych względów skrótowych – historiach elektrowni i elektrociepłowni, zwracaliśmy uwagę na najważniejsze wydarzenia i przełomowe momenty w dziejach tych zakładów.

  • Początki energetyki na silnie uprzemysłowionym Śląsku i Zagłębiu związane są z elektrowniami przyzakładowymi, które w miarę rozwoju macierzystej fabryki albo kopalni rozpoczynały dostawy energii dla mieszkańców okolicznych terenów lub na cele komunalne (oświetlenie ulic, zasilanie trakcji tramwajowej).