Dodatkowe informacje kontraktacyjne

  1. TAURON Wytwarzanie S.A. stosuje standardowy 30 dniowy termin płatności liczony od daty otrzymania faktury.
  2. Termin ważności oferty minimum 30 dni.
  3. Rozliczenie jakościowe dostarczonego węgla następuje na podstawie parametrów określonych z badań próbki pobranej podczas rozładunku węgla.
  4. Rozliczenie ilości dostarczonego węgla następuje na podstawie wagi Kupującego.
  5. Sprzedający na pisemny wniosek ma prawo do uczestnictwa w poborze prób oraz określaniu masy dostarczanego węgla.
  6. Podstawowe wiadomości dotyczące kierunków dostaw węgla:
  7. Elektrownia Jaworzno III: Elektrownia III – węgiel MIIA, dostawy samochodowe, kolejowe w wagonach typu Ea, wielkość składu 17 lub 34 wagony (dzielone w stacji Jęzor) Elektrownia Jaworzno III: Elektrownia II – węgiel MIIA, dostawy samochodowe, kolejowe w wagonach typu Fa, wielkość składu 17 lub 34 wagony (dzielone w stacji Jęzor) Elektrownia Łaziska – węgiel MIIA, dostawy samochodowe, kolejowe w wagonach typu Fa / Ea, wielkość składu 30 wagonów Elektrownia Łagisza – węgiel MIIA, dostawy samochodowe, kolejowe w wagonach typu Ea, wielkość składu 34 wagony Elektrownia Siersza – węgiel MIIIA, dostawy samochodowe, kolejowe w wagonach typu Fa, wielkość składu 34 wagony Elektrownia Nowe Jaworzno – węgiel MIIA, dostawy samochodowe, kolejowe w wagonach typu Ea, wielkość składu 17 lub 34 wagony (dzielone w stacji Jęzor)
  8. Oczekiwane parametry węgla:
  9. Wartość opałowa 21,0 – 24,0 GJ/Mg Popiół max 20% Wilgoć max 15% Siarka max 1,0% Chlor max 0,1% Liczba Rogi max 25 Uziarnienie 0-20 mm dla MIIA (max uziarnienie 0-50 mm) Uziarnienie 0-8 mm dla MIIIA