TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna – Oddział Elektrownia Nowe Jaworzno w Jaworznie

Oddział Elektrownia Nowe Jaworzno w Jaworznie 

Aktualne zdjęcia i filmy

Zdjęcia i filmy z placu budowy
03.10.2022 Spółka Nowe Jaworzno Grupa TAURON  została przekształcona w TAURON Wytwarzanie Oddział Elektrownia Nowe Jaworzno w Jaworznie.

Historia

3.10.2022r. jako Oddział Elektrownia Nowe Jaworzno ponownie weszła w skład TAURON Wytwarzanie.

28.03.2018r. TAURON Polska Energia S.A. i Spółka NJGT podpisały z Funduszami Inwestycyjnymi, zarządzanymi przez Polski Fundusz Rozwoju (PFR), Umowę Inwestycyjną z określające warunki zaangażowania w realizację budowy bloku energetycznego 910 MW w Jaworznie.

31.01.2017r. Spółka Nowe Jaworzno Grupa TAURON powstała poprzez wydzielenie z TAURON Wytwarzanie S.A. części przedsiębiorstwa funkcjonalnie związanej z przygotowaniem, budową i działalnością nowego bloku o mocy 910 MW, który powstał na terenie Elektrowni Jaworzno i został oddany do eksploatacji w 2020 roku.

Kapitał nowej spółki w dniu powstania wynosił 1,85 mln zł i dzielił się na 37 tys. udziałów wartości nominalnej 50 zł każdy. Wszystkie udziały w kapitale zakładowym nowej spółki przyznane zostały akcjonariuszowi TAURON Wytwarzanie, czyli TAURON Polska Energia.

W myśl Strategii Grupy TAURON na lata 2016-2025, realizacja budowy bloku 910 MW w Elektrowni Jaworzno została przeprowadzona w nowej formule finansowania zakładającej sprzedaż udziałów spółki Nowe Jaworzno Grupa TAURON partnerom zewnętrznym, pod warunkiem objęcia przez nich pakietu niedającego kontroli.

Lokalizacja i kontakt

Adres:
ul. Dobrej Energii 11
43-603 Jaworzno
Kontakt:
Tel: +48 32 715 59 70
e-mail: nowejaworzno@tauron-wytwarzanie.pl

Ciekawostki - Blok 910

Prognoza pogody

Dla oszczędnych każda jest dobra.

°c