Przebieg inwestycjiZapoznaj się z etapami budowy bloku 910.

Zdjęcia i filmy

Wszystkie filmy są dostępne na naszym kanale YouTube

Kalendarium inwestycji

ETAP - BUDOWA
 • Grudzień

  • Komercyjna praca Bloku 910 MW

  Listopad

  • 13 listopada - Przekazanie Bloku 910 MW do eksploatacji

  Październik

  • Ruch Próbny

  Wrzesień

  • Osiągnięcie mocy nominalnej Bloku tj. 910 MW brutto

  Lipiec

  • Zakończenie modernizacji i optymalizacji palników

  Luty

  • Prace w zakresie dodatkowego opomiarowania i optymalizacji dysz palników węglowych
  • 28 luty - Przekazanie Gospodarek Pozablokowych do eksploatacji

  Styczeń

  • Rozruch Bloku
 • Grudzień

  • Grudzień – pierwsza synchronizacja Bloku z KSE

  Sierpień

  • Nabudowa warstwy magnetytowej
  • Gotowość układu odpopielania do ciągłego odbioru popiołu

  Czerwiec

  • Chemiczne czyszczenie kotła
  • Instalacja Odsiarczania Spalin gotowa do pracy (przyjęcia spalin)

  Marzec

  • 4 marca – pierwszy transport i rozładunek węgla na składowisko
  • Montaż Instalacji Odsiarczania Spalin
  • Uruchomiono wszystkie młyny węglowe oraz pompy wody chłodzącej

  Styczeń

  Zakończenie montażu turbozespołu
 • Październik

  • Podanie napięcia 220 kV na transformator rezerwowo-rozruchowy
  • Podanie wody surowej do misy chłodni kominowej – płukanie rurociągów
  • Zakończenie orurowania instalacji sprężonego powietrza w budynku i na estakadach

  Czerwiec

  • Zakończono malowanie szachownicy biało – czerwonej na płaszczu chłodni kominowej

  Styczeń

  • Montaż wirnika części niskoprężnej turbiny, centrowanie turbiny i generatora
 • 7 grudnia

  podpisanie Umów z Wykonawcami:
  • układu torowego
  • sieci wod.-kan, ppoż., makroniwelacji i zieleni

  Grudzień

  zakończenie montażu generatora

  Październik 

  zakończenie montażu części skośnej mostu nawęglania, wykonanie fundamentów zbiorników oleju rozpałkowego i budynku pompowni oleju

  Wrzesień

  • zakończenie montażu ciężkiego wywrotnic wagonowych
  • zakończenie montażu ciężkiego, regeneracyjnego obrotowego podgrzewacza powietrza

  28 sierpnia 2017 

  podpisanie Umowy z Wykonawcą sieci teletechnicznej, łączności i elektrycznej

  3 lipca 

  podpisanie Umowy z Wykonawcą estakad rurociągów, sieci cieplnej i parowej

  29 maja

  podpisanie Umowy z Wykonawcą układu doprowadzenia wody

  Maj

  montaż Zbiornika Wody Zasilającej oraz posadowienie stojana Generatora

  28 kwietnia

  podpisanie Umowy z Wykonawcą Stacji Uzdatniania Wody i oczyszczalni ścieków

  13 kwietnia

  podpisanie Umowy z Wykonawcą Układu Sprężonego Powietrza

  Marzec

  zakończono wykonywanie konstrukcji żelbetowej płaszcza chłodni kominowej

  14 lutego

  podpisanie umów z Wykonawcami:

  • układu paliwa pomocniczego
  • wyprowadzenia mocy
  • budynku biurowego
 • 13 grudnia

  zakończono montaż ostatniej, szóstej belki rusztu kotła

  6 grudnia

  transport stojana generatora na teren Elektrowni Jaworzno III

  Październik

  rozszalowanie górnej płyty turbozespołu

  Wrzesień

  zakończenie konstrukcji żelbetowej nastawni blokowej

  9 czerwca

  podpisanie Umowy z Wykonawcą nawęglania cz. 2

  Czerwiec

  rozpoczęcie montażu słupów konstrukcji wsporczej kotła

  Maj

  prace budowlane na obiektach kotłowni, maszynowni, nawy elektrycznej, a także nastawni blokowej

  Marzec

  trwa wykonywanie palowania pod obiekty IOS
 • 31 grudnia

  podpisano Umowę z Wykonawcą układu odpopielania

  Do końca grudnia

  wykonano fundamenty Budynku Głównego i chłodni kominowej wraz z montażem słupów konstrukcji wsporczej i obetonowaniem cokołów

  Do końca października

  zabetonowano płytę fundamentową nawy elektrycznej oraz zakończono budowę Pylonu komunikacyjnego nr 1 (138m)

  2 lipca

  rozpoczęcie budowy części ciśnieniowej kotła (w fabryce Rafako w Raciborzu)

  Czerwiec

  wykonano palowanie pod fundament chłodni kominowej (819 pali pod fundament pierścienia chłodni + 72 pale pod fundament kanału pionowego) oraz wykonano fundamenty pylonów komunikacyjnych nr 1 2

  Marzec - kwiecień

  wykonano wykopy pod fundamenty Budynku Głównego i chłodni kominowej, utwardzono place składowe i drogi tymczasowe na terenie budowy, wykonano oświetlenie i monitoring budowy

  Luty

  podpisanie Umowy z Wykonawcą układu nawęglania cz. 1
ETAP - START PROJEKTU
 • 13 listopada

  przekazanie placu budowy Głównemu Wykonawcy

  18 września

  uroczysta inauguracja budowy – symboliczne wbicie łopaty

  30 maja

  podpisanie Umowy na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu

  17 kwietnia

  podpisanie Umowy z Głównym Wykonawcą Bloku
ETAP - PRZYGOTOWANIE I INICJOWANIE PROJEKTU
 • 24 stycznia 2013

  wybór najkorzystniejszej oferty

  Maj 2010

  ogłoszenie o zamówieniu

  2008-2010

  prace studialne i koncepcyjne

WykonawcyPrzekładki

Przeniesienie Osiedla Awaryjnego

Wycinki

Wyburzenia

Prace zrealizowane w 100%


Główny Wykonwca: Konsorcjum RAFAKO S.A. (Lider Konsorcjum) i Mostostal Warszawa S.A. (Członek Konsorcjum)


Odpopielanie Control Process S.A.

Nawęglanie TSR Sp. z o.o./Warbud S.A.

Olej rozpałkowy Miko-Tech Sp. z o.o. PBG Oil&Gas Sp. z o.o.

Budynek Techniczno - Administracyjny  BPBP S.A.

SUW, oczyszczalnia ścieków Instal Kraków S.A.

Sprężone powietrze Instal Kraków S.A.

Sieć wod-kan, ppoż., drogi, makroniwelacja, zieleń Miko-Tech Sp. z o.o. Eurovia Polska S.A.

Sieć teletechniczna, łączności i elektryczna Elektrobudowa S.A.

Estakady rurociągów, sieć cieplna i parowa, Omis S.A.


Wyprowadzenie mocy (linia blokowa 2x400 kV) Elbud Katowice S.A.

Układ doprowadzania wody Uniserv - Piecbud S.A. Kryza - Plast S.A.

Układ torowy Torpol S.A.

Nagrody