Dyrekcja

Oddział Siersza

Leszek Krzemień

Dyrektor Oddziału - Główny Inżynier ds. Wytwarzania