Dla dostawców węgla

Zakładka „Dla dostawców węgla” oraz kolejne strony internetowe, do których prowadzi, stanowi kanał komunikacji TAURON Wytwarzanie S.A. z dostawcami węgla w procesie rozeznania rynku sprzedaży węgla. 

Informacje zawarte w zakładce „Dla dostawców węgla” oraz na kolejnych stronach internetowych, do których prowadzi, nie stanowią zaproszenia do zawarcia umowy ani oferty i nie mogą być w ten sposób interpretowane.

Oznacza to, że komunikaty zawarte w zakładce „Dla dostawców węgla” oraz kolejnych podstronach mają charakter wyłącznie informacyjny i dotyczą danych, jakie winny zawierać oferty na dostawy węgla.

W celu złożenia oferty sprzedaży węgla na rzecz TAURON Wytwarzanie S.A. należy przesłać komplet dokumentów, zgodnie z informacją zawartą w poszczególnych zakładkach.

Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z zawarciem umowy.

TAURON Wytwarzanie S.A. zastrzega sobie prawo nieodpowiadania na oferty.

TAURON Wytwarzanie S.A. zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi oferentami.

Na pisemną prośbę oferenta może zostać udostępniony projekt umowy ramowej wraz z projektem porozumienia transakcyjnego.

Dane kontaktowe

Tylko w sprawie kontraktacji węgla