Laboratoria

Departament Analiz Chemicznych – Laboratorium Centralne powstało w wyniku centralizacji obszarów badań laboratoryjnych w Spółkach Grupy TAURON.

Laboratorium Centralne prowadzi badania, których wyniki mają zastosowanie w obszarach regulowanych prawnie i w ocenie procesów technologicznych dla Zakładów wchodzących w skład Spółek Grupy TAURON oraz świadczy usługi badawcze dla Klientów Zewnętrznych.

Specjaliści Laboratorium Centralnego świadczą również usługi doradcze w dziedzinie technologii chemicznej stosowanej w energetyce.Struktura Departamentu Analiz Chemicznych – Laboratorium Centralnego - obejmuje:

Laboratoria Specjalistyczne:

 • Oddział Analiz Chemicznych w Elektrowni Jaworzno (lokalizacja przy ul. Promiennej 51 i ul. Energetyków 15 w Jaworznie)

 • Oddział Analiz Chemicznych w Elektrowni Łaziska


Laboratoria Lokalne:

 • Oddział Analiz Chemicznych w Elektrowni Siersza

 • Oddział Analiz Chemicznych w Elektrowni Łagisza

 • Oddział Analiz Chemicznych w Zakładzie Górniczym Sobieski

 • Oddział Analiz Chemicznych w Zakładzie Górniczym Janina

 • Oddział Analiz Chemicznych w Zakładzie Górniczym Brzeszcze

 • Oddział Analiz Chemicznych w Zakładzie Wytwarzania Katowice

 • Oddział Analiz Chemicznych w Zakładzie Wytwarzania Tychy

 • Oddział Analiz Chemicznych w Zakładzie Wytwarzania Bielsko- Biała


W Oddziałach Analiz Chemicznych prowadzone są badania z zakresu:

 • paliw stałych i ciekłych,

 • wód i ścieków (wraz z pobieraniem próbek wód podziemnych, powierzchniowych i ścieków),

 • biomasy,

 • odpadów,

 • osadów,

 • olejów,

 • sorbentów, kamienia wapiennego

 • produktów i półproduktów instalacji odsiarczania spalin,

 • surowców mineralnych (kruszyw) i powietrza kopalnianego,

 • produktów, produktów spalania.

Wykwalifikowany personel, specjalistyczne wyposażenie, nowoczesne techniki badawcze oraz stosowanie znormalizowanych metod badawczych zapewniają wiarygodność i dokładność wyników badań.
Wdrożony i potwierdzony certyfikatem akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji nr AB 688 system zarządzania wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 jest gwarantem wysokich kompetencji technicznych Laboratorium Centralnego.
Laboratorium Centralne dzięki własnej sieci dystrybucji próbek pomiędzy Oddziałami zapewnia Klientom odbiór próbek do badań w dowolnej z wymienionych wyżej lokalizacji.
Zapraszamy do korzystania z naszych usług.

Pobierz certyfikat akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji nr AB 688 Zobacz zakres akredytacji laboratorium badawczego nr AB 688