Mirosław Żbik

Dyrektor Oddziału - Główny Inżynier ds. Wytwarzania