Przedmiot działalności

Przedmiot działalności TAURON Wytwarzanie S.A. obejmuje w szczególności wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucję oraz handel energią elektryczną:
  1. wytwarzanie energii elektrycznej (PKD 35.11. Z),
  2. przesyłanie energii elektrycznej (PKD 35.12. Z ),
  3. dystrybucję energii elektrycznej (PKD 35.13. Z ),
  4. handel energią elektryczną  (PKD 35.14.Z),
  5. wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35.30.Z).
 

Informacje o dokumencie

Utworzono: 20.03.2013
Ostatnia modyfikacja: 29.10.2015
ogólny rejestr zmian