Przedmiot działalności

Przedmiot działalności TAURON Wytwarzanie S.A. obejmuje w szczególności wytwarzanie, przesyłanie
i dystrybucję energii elektrycznej oraz produkcję i dystrybucję ciepła.
  1. wytwarzanie energii elektrycznej (PKD 35, 11, Z),
  2. przesyłanie energii elektrycznej (PKD 35, 12, Z ),
  3. dystrybucję energii elektrycznej (PKD 35, 13, Z ),
  4. produkcję ciepła (pary wodnej i gorącej wody) ( PKD 40, 30, A),
  5. dystrybucję ciepła (pary wodnej i gorącej wody) (PKD 40, 30, B).
 

Informacje o dokumencie

Utworzono: 20.03.2013
Ostatnia modyfikacja: 29.10.2015
ogólny rejestr zmian