Oddział Analiz Chemicznych w Elektrowni  Jaworzno

Oddział Analiz Chemicznych w Elektrowni Jaworzno specjalizuje się w prowadzeniu badań paliw stałych i ciekłych, produktów, produktów spalania, odpadów, osadów, kruszyw w obszarach regulowanych prawnie. Ponadto Oddział Analiz Chemicznych w Elektrowni Jaworzno prowadzi badania wód i ścieków, sorbentów, produktów i półproduktów odsiarczania spalin, olejów, a także paliw, odpadów i osadów dla potrzeb technologii stosowanych w Oddziale Elektrownia Jaworzno.

Lokalizacja

Laboratoria Oddziału zlokalizowane są w Jaworznie na terenie:

TAURON Wytwarzanie S.A. Oddział Elektrownia Jaworzno przy ul. Promiennej 51

TAURON Wytwarzanie S.A. Oddział Elektrownia Jaworzno przy ul. Energetyków 15

Kontakt w oddziale

Krzysztof Berny
tel.: (32) 7153825
e-mail: Krzysztof.Berny@tauron-wytwarzanie.pl
Katarzyna Poznańska - Przystaś
tel.: (32) 7153086
e-mail: Katarzyna.Poznanska-Przystas@tauron-wytwarzanie.pl
Katarzyna Dereszowska
tel.: (32) 7152234
e-mail: Katarzyna.Dereszowska@tauron-wytwarzanie.pl
Marta Duda
tel.: (32) 7153584
e-mail: Marta.Duda@tauron-wytwarzanie.pl

O laboratoriach

Laboratoria Specjalistyczne świadczą usługi badawcze dla Zakładów Wytwórczych i Wydobywczych Spółek Grupy TAURON oraz dla Klientów Zewnętrznych.

 

Oddział Analiz Chemicznych w Elektrowni Łaziska

Oddział Analiz Chemicznych w Elektrowni Łaziska specjalizuje się w pobieraniu próbek oraz badaniu wód powierzchniowych, podziemnych i ścieków w obszarach regulowanych prawnie. Ponadto Oddział prowadzi badania paliw, produktów, produktów spalania, odpadów, osadów, kruszyw, sorbentów, produktów i półproduktów odsiarczania spalin, olejów, a także wód obiegowych i ścieków dla potrzeb technologii stosowanych w Elektrowni Łaziska.

Lokalizacja

Laboratorium Oddziału zlokalizowane jest w Łaziskach Górnych na terenie TAURON Wytwarzanie S.A. Oddział Elektrownia Łaziska przy ul. Wyzwolenia 30.

Kontakt w oddziale

Aleksandra Zajusz
tel.: (32) 324 33 37
e-mail: Aleksandra.Zajusz@tauron-wytwarzanie.pl

Katarzyna Rożek
tel.: (32) 324 32 39
e-mail: Katarzyna.Rozek@tauron-wytwarzanie.plCiekawostka

Znakomita większość metod zawartych w Zakresie Akredytacji AB 688 jest realizowana w Oddziałach Analiz Chemicznych w Elektrowni Jaworzno i w Elektrowni Łaziska