Dane kontaktowe

Tylko w sprawie kontraktacji oleju opałowego
Tak przygotowane dokumenty należy wysłać na adres:
TAURON Wytwarzanie S.A.
ul. Promienna 51
43-603 Jaworzno

z dopiskiem: Oferta na dostawy oleju opałowego - Zadanie nr .....
oraz na adres email: oferty.paliwaolejowe@tauron-wytwarzanie.pl