Adam Sładek

Dyrektor Zarządzający ds. Produkcji 
Dyrektor Oddziału Elektrownia Nowe Jaworzno