Spółki z udziałem

Spółki zależne i powiązane, w których TAURON Wytwarzanie S.A. posiada akcje/udziały.
Firma Spółki i Adres Udział TAURON Wytwarzanie S.A. 
w kapitale zakładowym
Łagisza Grupa TAURON Sp. z o.o.     100%
Elektrociepłownia Stalowa Wola SA, 
37-450 Stalowa Wola, ul. Energetyków 13
 
50,00%
Zakłady Pomiarowo – Badawcze Energetyki 
"Energopomiar" Sp. z o.o.
44-100 Gliwice ul. gen. J. Sowińskiego 3
22,53%
Knauf Jaworzno III Sp. z o.o.
43-603 Jaworzno ul. Promienna 51
11,00%
ENESTA Sp. z o.o.
37- 450 Stalowa Wola ul. Kwiatkowskiego 1
11,19%