Spółki z udziałem

Spółki zależne i powiązane, w których TAURON Wytwarzanie S.A. posiada akcje/udziały.
Firma Spółki i Adres Udział TAURON Wytwarzanie S.A. 
w kapitale zakładowym
Łagisza Grupa TAURON Sp. z o.o.
ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice
100%
Bioeko Grupa TAURON sp. z o.o.
ul. Energetyków 13, 37-450 Stalowa Wola
100%
TAURON Serwis sp. z o.o.
ul. Promienna 7, 43-603 Jaworzno
95,61%
Knauf Jaworzno III sp. z o.o.
ul. Promienna 51, 43-603 Jaworzno
11%