Dyrekcja

Oddział Elektrownia Łaziska w Łaziskach Górnych

Michał Pańczyszyn

Dyrektor Elektrowni