Dyrekcja

Oddział Elektrownia Łaziska w Łaziskach Górnych

Michał Pańczyszyn

Dyrektor Oddziału - Główny Inżynier ds. Wytwarzania