Struktura zużywanych paliw

W dokumentach "Struktura paliw" zawarte są dane dotyczące struktury paliw zużywanych do wytwarzania sprzedawanej energii elektrycznej i ciepła oraz wpływie wytwarzania energii elektrycznej i ciepła na środowisko.

Na podstawie:

Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (§ 44 ust. 1 i 3)

Rozporządzenia Ministra Gospodarki z 15 stycznia 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (par. 23 ust. 3 i 4).