TAURON Wytwarzanie S.A.
ul. Promienna 51
43-603 Jaworzno