Dyrekcja

Oddział Stalowa Wola

Daniel Karkoszka

Dyrektor Oddziału - Główny Inżynier ds. Wytwarzania