Informacja dla społeczeństwa o postępowaniu w razie wystąpienia awarii przemysłowej

W związku z tym , że TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna - Oddział Elektrownia Łagisza w Będzinie jest zakładem zwiększonego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, spoczywa na nim odpowiedzialność za bezpieczeństwo w zakładzie oraz w jego otoczeniu.

W związku z powyższym poniżej został udostępniony dokument określający zasady funkcjonowania elektrowni w razie zagrożenia wraz z opisem zdarzeń i sytuacji mogących mieć miejsce na terenie elektrowni.

Do pobrania dokument

Dokument określający zasady funkcjonowania elektrowni w razie zagrożenia