logo Fundusze Europejskie, logo Rzezcpospolita Polska, logo NCBR, logo Unia Europejska
Opracowanie i demonstracja komputerowego systemu kontroli eksploatacji oraz zarządzania dyspozycyjnością i niezawodnością infrastruktury przemysłowej w oparciu o algorytmy sztucznej inteligencji.

Projekt OPTI_AI_UNIT jest realizowany przez Konsorcjum Przemysłowo – Naukowe, które reprezentują:

TAURON Wytwarzanie S.A. – czołowy wytwórca energii elektrycznej – Lider Projektu/Konsorcjum Politechnika Śląska  - krajowa uczelnia badawcza – Członek Konsorcjum SHI FW Energia Polska Sp. z o.o. - dostawcą rozwiązań dla branży energetycznej – Członek Konsorcjum
Zadania w ramach projektu
1. Opracowanie modeli ustalonych 3D i 1D kotła fluidalnego wraz metodologią ich synchronizacji z modelem matematycznym do predykcji i preskrypcji
2. Opracowanie trójwymiarowych modeli numerycznych oraz zredukowanych urządzeń krytycznych infrastruktury przemysłowej
3. Opracowanie projektu i systemu wykorzystującego innowacyjny algorytm predykcyjno/preskrypcyjny do zarządzania pracą zakładu przemysłowego 
4. Opracowanie systemu pomiarowego oraz metodologii akwizycji danych pomiarowych na potrzeby algorytmu predykcyjno/preskrypcyjnego
5. Opracowanie i analiza algorytmów przeliczeniowych do parametryzacji wskaźnika zdrowia aktywów 
6. Kalibracja modeli ustalonych oraz algorytmu synchronizacji w warunkach demonstracyjnych 
7. Kalibracja modeli cyfrowych urządzeń krytycznych w warunkach demonstracyjnych
8. Demonstracja i kalibracja opracowanego modułowego systemu sterowania pracą infrastruktury przemysłowej
Celem projektu jest opracowanie i demonstracja komputerowego systemu kontroli parametrów eksploatacyjnych urządzeń krytycznej infrastruktury przemysłowej, a także budowa modeli pozwalających na dynamiczne zarządzanie ich dyspozycyjnością i niezawodnością.

Realizacja projektu w latach 2020-2023
 

Opis projektu:
Opracowywany system komputerowy wychodzi naprzeciw ogromnemu zapotrzebowaniu rynku, nie tylko obejmującego sektor energetyczny polegającemu na stworzenie prototypowego i inteligentnego zakładu przemysłowego. Podejmowane działania motywowane są koniecznością sprostania ciągle rosnącym wymaganiom technicznym, ekonomicznym i środowiskowym co nie jest zadaniem trywialnym. Typowym działaniem mającym na celu poprawę tej sytuacji jest zaangażowanie w prowadzenia procesów technologicznych wykwalifikowanej i doświadczonej kadry inżynierskiej, zaawansowanych narzędzi informatycznych, analitycznych oraz modeli cyfrowych. Poprzez połączenie wszystkich wymienionych elementów, możliwe jest uzyskanie oczekiwanej poprawy parametrów pracy urządzeń krytycznych infrastruktury przemysłowej, a tym samym możliwe jest uzyskanie pozytywnego wpływu na środowisko i ekonomiczną sytuację zakładu przemysłowego.  
Opracowany w ramach przedmiotowego projektu innowacyjny, predykcyjno-preskrypcyjny modułowy system sterowania, będzie stanowił innowację w skali światowej. W ramach realizowanego projektu zostaną zintegrowane proste, lecz złożone, dedykowane rozwiązań z zaawansowanymi algorytmami holistycznej optymalizacji. W celu zabezpieczenie systemu przed podejmowaniem pochopnych działań, całość systemu sterowania zostanie zabezpieczona modelami numerycznymi będącymi cyfrowymi bliźniakami wybranych urządzeń krytycznych. Dodatkowym aspektem, o którym nie należy zapominać są względy ekonomiczne. Dzięki zastosowaniu, zaawansowanych modeli predykcyjnych będzie możliwe stworzenie algorytmów pozwalających na kontrolę stanu zdrowia maszyn i urządzeń krytycznych. Dzięki nowej wiedzy będzie możliwe efektywne oraz dynamiczne planowanie postojów technicznych i remontowych urządzeń krytycznych zakładu. 

Źródła finansowania

Projekt uzyskał dofinansowanie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu  Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa; Działanie: Projekty B+R przedsiębiorstw: Poddziałania 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, Sektorowe programy B+R współfinasowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wartość projektu wynosi  21 078 703,42 zł. w tym uzyskane dofinansowanie to 13 933 645,86 zł.