Dyrekcja

Oddział Łagisza

Szymon Jagodzik

Dyrektor Oddziału - Główny Inżynier ds. Wytwarzania