TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna

Oddział Elektrownia Stalowa Wola w Stalowej Woli

Historia

Na wschód od Sandomierza znajduje się Elektrownia Stalowa Wola, jeden z symboli przedwojennego ożywienia gospodarczego w Polsce, powołana w ramach budowy Centralnego Okręgu Przemysłowego. Uruchomioną w 1939r. elektrownię zlokalizowano w pobliżu Zakładów Południowych –producenta materiałów wybuchowych, który miał być na początku głównym odbiorcą wytwarzanej energii.

Po wybuchu wojny, elektrownia kontynuowała pracę na rzecz przemysłu wojennego III Rzeszy. Tuż przed wkroczeniem wojsk rosyjskich, teren został zaminowany i przygotowany do wysadzenia. Jednak, wg relacji pracowników, w zakładzie w ostatniej chwili pojawił się niemiecki oficer, który kazał je usunąć. Oficer okazał się Ślązakiem, który za niedopuszczenie do zniszczenia został rozstrzelany przez Niemców w Sandomierzu.

Elektrownia wznowiła pracę 4 września 1944r., wytwarzając energię przede wszystkim na potrzeby Zakładów Południowych i osiedla pracowniczego. Po podjętych inwestycjach, w 1949r. połączono ją z ogólnopolską siecią energetyczną.

Pod koniec lat pięćdziesiątych wybudowana została Elektrownia II. W 1958r, po podniesieni mocy zainstalowanej zakładu uruchomiono człon ciepłowniczy, z którego ciepło doprowadzono do Stalowej Woli.

W następnych latach podejmowano szereg działań inwestycyjnych w obrębie rozbudowy części ciepłowniczej elektrowni oraz modernizacja Elektrowni II na początku lat 80.

Dynamiczny rozwój został zastopowany przez kryzys końca lat 80. i utratę przez Elektrownię największych klientów, tzn. Siarkopolu i Huty Stalowa Wola. Rozpoczęto sukcesywną likwidację przestarzałych urządzeń, przy równoczesnym montażu nowych elektrofiltrów, które pozwoliły na obniżenie emisji związków azotu i podwojenie ilości zagospodarowywanych odpadów.

1 października 1996r. w Tarnobrzegu została zarejestrowana spółka akcyjna Elektrownia Stalowa Wola, uzyskując tym samym niezależność i osobowość prawną. W wyniku wielomilionowych nakładów, przeznaczanych na inwestycje proekologiczne, zakład otrzymał „Świadectwo Przedsiębiorstwa Czystszej Produkcji” oraz nagrody za działalność na rzecz ochrony środowiska. Po kilku latach prób, w 2004r. uruchomiono stałe instalacje do spalania biomasy.

W ramach rządowego „Programu dla elektroenergetyki” Elektrownia Stalowa Wola stała się w 2006 r. jedną z firm założycielskich Energetyki Południe, która w 2007 r. zmieniła nazwę na TAURON Polska Energia.

Po czterech latach działalności – w ramach dalszej realizacji polityki konsolidacyjnej Grupy TAURON, Elektrownia Stalowa Wola utraciła osobowość prawną, stając się oddziałem spółki TAURON Wytwarzanie.

Lokalizacja i kontakt

Adres:
ul. Energetyków 13
37-450 Stalowa Wola

Kontakt:
tel: +48 (15) 877 61 02
fax: +48 (15) 844 28 03

e-mail:
twst.kontakt@tauron-wytwarzanie.pl