O spółce TAURON Wytwarzanie S.A.

TAURON Wytwarzanie S.A. jest trzecim pod względem wielkości wytwórcą energii elektrycznej w Polsce. 
W wyniku włączenia Elektrowni Stalowa Wola w struktury Południowego Koncernu Energetycznego powołana została spółka TAURON Wytwarzanie S.A.
Włączenie Elektrowni Stalowa Wola do Południowego Koncernu Energetycznego, skupiającego już w swych strukturach 6 elektrowni, stanowi ważny krok do realizacji zapisów strategii korporacyjnej.

Celem połączenia tych spółek jest zintegrowanie podmiotów prowadzących działalność wytwórczą, a w konsekwencji wykorzystanie efektów synergii i skali działania w Obszarze Wytwarzania. Celem konsolidacji spółek jest także optymalne wykorzystanie zasobów i kompetencji łączących się podmiotów w procesach inwestowania zrównoważonego portfela wytwórczego, poprawy efektywności operacyjnej aktywów wytwórczych i kosztowej obszaru.

W skład TAURON Wytwarzanie S.A. wchodzi 5 zakładów:
w tym: Jaworzno III, Łaziska, Łagisza, Siersza, Stalowa Wola.

Podstawową działalnością TAURON Wytwarzanie jest wytwarzanie energii elektrycznej oraz wytwarzanie i zaopatrywanie klientów w parę wodną.

Spółka dysponuje 4 291 MWe mocy elektrycznej zainstalowanej oraz 1 236,9 MWt mocy cieplnej osiągalnej.