Majątek

Wartość aktywów TAURON Wytwarzanie S.A. na dzień 31.12.2017 r. wynosiła: 4.110.432.693,46  zł,
z czego:

Aktywa trwałe: 3.310.745.761,33 zł.
Aktywa obrotowe: 789.641.014,30 zł.

Informacja o wartości aktywów (trwałych i obrotowych) znajduje się w pliku: SF_2017_TW_sprawozdanie z sytuacji finansowej

Informacje o dokumencie

Utworzono: 20.03.2013
Ostatnia modyfikacja: 14.02.2018
ogólny rejestr zmian

Informacje o dokumencie

Utworzono: 26.03.2013
Ostatnia modyfikacja: 14.02.2018
ogólny rejestr zmian

Informacje o dokumencie

Utworzono: 26.03.2013
Ostatnia modyfikacja: 14.02.2018 
ogólny rejestr zmian

Informacje o dokumencie

Utworzono: 26.03.2013
Ostatnia modyfikacja:14.02.2018
ogólny rejestr zmian

Informacje o dokumencie

Utworzono: 26.03.2013
Ostatnia modyfikacja: 14.02.2018
ogólny rejestr zmian

Informacje o dokumencie

Utworzono: 20.03.2013
Ostatnia modyfikacja: 14.02.2018
ogólny rejestr zmian