Majątek

Wartość aktywów TAURON Wytwarzanie S.A. na dzień 31.12.2014 r. wynosiła: 8.323.439.069,46 zł,
z czego:

Aktywa trwałe: 7.222.422.582,03 zł.
Aktywa obrotowe: 1.093.651.731,11 zł.

Informacje o dokumencie

Utworzono: 20.03.2013
Ostatnia modyfikacja: 29.10.2015
ogólny rejestr zmian

Informacje o dokumencie

Utworzono: 26.03.2013
Ostatnia modyfikacja: 29.10.2015
ogólny rejestr zmian

Informacje o dokumencie

Utworzono: 26.03.2013
Ostatnia modyfikacja: 29.10.2015 
ogólny rejestr zmian

Informacje o dokumencie

Utworzono: 26.03.2013
Ostatnia modyfikacja: 29.10.2015
ogólny rejestr zmian

Informacje o dokumencie

Utworzono: 26.03.2013
Ostatnia modyfikacja: 29.10.2015
ogólny rejestr zmian

Informacje o dokumencie

Utworzono: 20.03.2013
Ostatnia modyfikacja: 29.10.2015
ogólny rejestr zmian