Najedź na element elektrowni i dowiedz się jak działa.
Wyprowadzenie mocy
Maszynownia
Kotłownia
Chłodnia kominowa
Nawęglanie