Władze spółki

Poniżej prezentujemy władze spółki TAURON Wytwarzanie
Sebastian Gola

Sebastian Gola

Prezes Zarządu

Ewa Jankowska

Wiceprezes Zarządu

Łukasz Brzózka

Wiceprezes Zarządu

Wojciech Przepadło

Wiceprezes Zarządu

Bogusław Chrószcz Przewodniczący Rady Nadzorczej
Marek Ryszka Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Leszek Piechota Sekretarz Rady Nadzorczej
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, jako najwyższy organ Spółki TAURON Wytwarzanie S.A., rozpatruje i zatwierdza sprawozdania Zarządu Spółki, udziela skwitowania Zarządowi i Radzie Nadzorczej oraz uchwala podział zysku.

 
Wiadomości dla Członków Rady Nadzorczej

Wiadomości