Władze spółki

Poniżej prezentujemy władze spółki TAURON Wytwarzanie

Trajan Szuladziński

Prezes Zarządu

Ewa Jankowska

Wiceprezes Zarządu
Przepadło

Wojciech Przepadło

Wiceprezes Zarządu

Jerzy Warmuziński

Wiceprezes Zarządu
Zdzisław Filip

Zdzisław Filip

Wiceprezes Zarządu
Marek Ryszka  Przewodniczący Rady Nadzorczej  
 Jacek Wójcicki  Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 
 Leszek Piechota  Sekretarz Rady Nadzorczej
 Damian Pilarz  Członek Rady Nadzorczej 
 Mariusz Sekta  Członek Rady Nadzorczej 
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, jako najwyższy organ Spółki TAURON Wytwarzanie S.A., rozpatruje i zatwierdza sprawozdania Zarządu Spółki, udziela skwitowania Zarządowi i Radzie Nadzorczej oraz uchwala podział zysku.