Władze spółki

Poniżej prezentujemy władze spółki TAURON Wytwarzanie

Trajan Szuladziński

p.o. Prezesa Zarządu

Ewa Jankowska

Wiceprezes Zarządu
Przepadło

Wojciech Przepadło

Wiceprezes Zarządu

Jerzy Warmuziński

Wiceprezes Zarządu

Marek Ryszka Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Leszek Piechota Sekretarz Rady Nadzorczej
Mateusz Lewandowski  Członek Rady Nadzorczej
Jacek Wójcicki  Członek Rady Nadzorczej
Eugeniusz Oltman Członek Rady Nadzorczej
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, jako najwyższy organ Spółki TAURON Wytwarzanie S.A., rozpatruje i zatwierdza sprawozdania Zarządu Spółki, udziela skwitowania Zarządowi i Radzie Nadzorczej oraz uchwala podział zysku.

 
Wiadomości dla Członków Rady Nadzorczej

Wiadomości