Władze spółki

Poniżej prezentujemy władze spółki TAURON Wytwarzanie

Dariusz Niemiec

Prezes Zarządu

Łukasz Brzózka

Wiceprezes Zarządu

Wojciech Przepadło

Wiceprezes Zarządu

Bogusław Chrószcz Przewodniczący Rady Nadzorczej
Marek Ryszka Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Leszek Piechota Sekretarz Rady Nadzorczej
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, jako najwyższy organ Spółki TAURON Wytwarzanie S.A., rozpatruje i zatwierdza sprawozdania Zarządu Spółki, udziela skwitowania Zarządowi i Radzie Nadzorczej oraz uchwala podział zysku.

 
Wiadomości dla Członków Rady Nadzorczej

Wiadomości