Władze spółki

Poniżej prezentujemy władze spółki TAURON Wytwarzanie

Kazimierz Szynol

Prezes Zarządu

Łukasz Brzózka

Wiceprezes Zarządu

Zbigniew Kuźma

Wiceprezes Zarządu

Wojciech Przepadło

Wiceprezes Zarządu

Jarosław Broda Przewodniczący Rady Nadzorczej 
Barbara Piontek Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
Ewa Palarczyk Sekretarz Rady Nadzorczej 
Dariusz Niemiec Członek Rady Nadzorczej
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, jako najwyższy organ Spółki TAURON Wytwarzanie S.A., rozpatruje i zatwierdza sprawozdania Zarządu Spółki, udziela skwitowania Zarządowi i Radzie Nadzorczej oraz uchwala podział zysku.

 
Wiadomości dla Członków Rady Nadzorczej

Wiadomości