Paweł Micuła

Prezes Zarządu

Absolwent Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Ukończył studia podyplomowe m.in. z zakresu Zarządzania Rozwojem i Rynkiem w Elektroenergetyce w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz Zarządzania Sprzedażą na Rynkach Krajowych i Międzynarodowych w Akademii Ekonomicznej w Katowicach, a także Funkcjonowania Rynku Gazu Ziemnego na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Całe życie zawodowe związany z Grupą TAURON. Zaczynał w Zakładzie Energetycznym w Będzinie, następnie w latach 2000-2012 pracował w Polskiej Energii - Pierwszej Kompanii Handlowej, gdzie m.in. pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu, Dyrektora ds. obrotu energią elektryczną. Od 2012 r. zatrudniony w TAURON Wytwarzanie na stanowisku Dyrektora Departamentu Handlu. Równoległe z pracą na rzecz TAURON Wytwarzanie, począwszy od 2016 r. ponownie w organach zarządczych spółki Polska Energia – PKH, gdzie od 2017 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu.

Ekspert w zakresie handlu energią elektryczną na rynkach hurtowych. Posiada bogate doświadczenie w obszarze obrotu energią elektryczną, prawami majątkowymi i uprawnieniami do emisji CO2. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z taryfikacją i sprzedażą ciepła.