Kapitał zakładowy (wpłacony) wynosi 1.502.259.310,00 zł.

Lp. Akcjonariusz Udział [%] Liczba akcji
1 Tauron Polska Energia S.A. 100% 150225931

Informacje o dokumencie

Utworzono: 20.03.2013
Ostatnia modyfikacja: 29.10.2015
ogólny rejestr zmian