Struktura właśnościowa

Struktura właścicielska Spółki na dzień: 25.06.2015 r. (na podstawie zapisów w Księdze Akcyjnej)

Kapitał zakładowy (wpłacony) wynosi 1.494.459.310,00 zł.

Lp. Akcjonariusz Udział [%] Liczba akcji
1 Tauron Polska Energia S.A. 100% 149445931

Informacje o dokumencie

Utworzono: 20.03.2013
Ostatnia modyfikacja: 29.10.2015
ogólny rejestr zmian