Wczesne wykrywanie pożarów endogenicznych: O2, CO2, CO, CH4, H2,C2H2, C2H6 N Procedura własna IB-DPA-104, Wersja 01 z dnia 01.06.2016  Instrukcja producenta aparatu
Emisja spalin kolejek spalinowych: O2, CO2, CO, CH4, H2,C2H2, C2H6 N Procedura własna IB-DPA-105, Wersja 01 z dnia 01.06.2016  Instrukcja producenta aparatu
Oznaczanie NOx N PN-Z-04009-9 Ochrona czystości powietrza. Badanie zawartosci azotu i jego zwiazków. Oznaczanie dwutlenku azotu w powietrzu atmosferycznym ( imisja) metodą spektrofotometryczną z odczynnikiem Saltzmana.
 Procedura własna IB-DPA-106, Wersja 01 z dnia 01.06.2016

A - metody akredytowane
N - metody nieakredytowane