Zawartość O2, CO2, CO, CH4, H2,C2H2, C2H6 N Procedura własna IB-DPA-104, Wersja 01 z dnia 01.06.2016 ; Instrukcja producenta aparatu Oznaczanie zawartości tlenu, dwutlenku węgla, tlenku węgla, metanu, wodoru, etanu i etylenu w powietrzu kopalnianym metodą chromatografii gazowej
Zawartość CO, CO2, CH4 N Procedura własna IB-DPA-105 Instrukcja producenta aparatu Oznaczanie zawartości tlenku węgla,dwutlenku węgla, metanu w powietrzu kopalnianym metodą konduktometryczną
Zawartość tlenków azotu N Procedura własna IB-DPA-174, Wersja 01 z dnia 05.06.2017 Oznaczanie tlenków azotu. Metoda spektrofotometryczna
Procedura własna IB-DPA-106, Wersja 01 z dnia 01.06.2016 Oznaczanie zawartości tlenków azotu w powietrzu kopalnianym metodą kolorymetryczną
 Procedura własna IB- DPA-20  Oznaczanie zawartości tlenków azotu w powietrzu kopalnianym metodą chemiluminescencyjną

A - metody akredytowane
N - metody nieakredytowane