Paliwa ciekłe: Biomasa ciekła - biopłyny i olej opałowy

Ciepło spalania i obliczanie wartości opałowej - biomasa ciekła N Procedura własna
IB-DPA-22
"Ciepło spalania Wartość opałowa (z obliczeń)"
Ciepło spalania i obliczanie wartości opałowej - olej opałowy A PN-C-04062:2018-05 Przetwory naftowe – Oznaczanie ciepła spalania paliw ciekłych w bombie kalorymetrycznej i obliczanie wartości opałowej
Siarka całkowita - biomasa ciekła N Procedura własna
IB-DPA-20
Metoda wysokotemperaturowego spalania z detekcją IR
Siarka całkowita - olej opałowy A ASTM D 1552-16 (2021) Standard Test Methods for Instrumental Determination of Carbon, Hydrogen, and Nitrogen in Petroleum Products and Lubricants
N IB-DPA-46 Metoda wysokotemperaturowego spalania z detekcją IR
Rtęć N Procedura własna
IB-DPA-09
Oznaczanie zawartości rtęci w ciałach stałych i cieczach metodą rozkładu termicznego, amalgamacji i absorpcyjnej spektrometrii atomowej
Węgiel całkowity- biomasa ciekła N Procedura własna
IB-DPA-20
Metoda wysokotemperaturowego spalania z detekcją IR
Węgiel całkowity - olej opałowy A ASTM D 5291-21 Metoda A Standardowe metody badań do instrumentalnego oznaczania węgla, wodoru i azotu w produktach naftowych i smarach
N IB-DPA 46 Metoda wysokotemperaturowego spalania z detekcją IR
Woda - biomasa ciekła N PN-81/C-04959 2.1a Oznaczanie zawartości wody metodą Karola Fischera w produktach organicznych i nieorganicznych
Woda - olej opałowy A PN-EN ISO 12937:2005 z wyłączeniem pkt 6.2.4
PN_EN 12937:2005/Ap1:2021-11
Oznaczanie zawartości wody metodą Karola Fischera w produktach organicznych i nieorganicznych.
PN-81/C-04959 Oznaczanie zawartości wody metodą Karola Fischera w produktach organicznych i nieorganicznych
Wodór - biomasa ciekła N Procedura własna
IB-DPA-20
Metoda wysokotemperaturowego spalania z detekcją IR
Wodór - olej opałowy A ASTM D 5291-21 Metoda A Standardowe metody badań do instrumentalnego oznaczania węgla, wodoru i azotu w produktach naftowych i smarach
N IB-DPA-46 Metoda wysokotemperaturowego spalania z detekcją IR

A - metody akredytowane
N - metody nieakredytowane