Paliwa stałe: biomasa stała - biopaliwo stałe

Azot A PN-EN ISO 16948:2015-07 Biopaliwa stałe – Oznaczanie zawartości węgla całkowitego, wodoru i azotu – Metody instrumentalne
Brom N PN-EN 15408:2011 Stałe paliwa wtórne -- Metody oznaczania zawartości siarki (S), chloru (Cl), fluoru (F) i bromu (Br)
Chlor A PN EN ISO 16994:2016-10 Biopaliwa stałe -- Oznaczanie zawartości siarki całkowitej i chloru
IB-DPA- 21 Oznaczanie chloru w paliwach stałych
Ciepło spalania i obliczanie wartości opałowej A PN-EN ISO 18125:2017-07 Biopaliwa stałe -- Oznaczanie wartości opałowej
Fluor A PN 82/G-04543 pkt 3.3 Oznaczanie zawartości fluoru
PN-EN 14582:2017-02 Charakteryzowanie odpadów- zawartośc fluorowców i siarki. Spalanie tlenowe w układach zamknietych i metody oznaczania
Części lotne A PN-EN ISO 18123:2016-01 Biopaliwa stałe – Oznaczanie zawartości części lotnych
N PN-EN ISO 18123:2023-10 Biopaliwa stałe – Oznaczanie zawartości części lotnych
Frakcja biodegradowalna A PN-EN ISO 21644:2021-07, aneks B, pkt B7 Stałe paliwa wtórne - Metody oznaczania zawartości biomasy
Frakcja niebiodegradowalna (z obliczeń) A PN-EN ISO 21644:2021-07, aneks B, pkt B7 Stałe paliwa wtórne - Metody oznaczania zawartości biomasy
Zawartość metali w popiele z biomasy
(Al, Ca, Fe, Mg, P, K,  Na, Si i Hg)
A PN-EN 16967:2015-06
PN-EN ISO 11885:2009
Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plamie indukcyjnie sprzężonej – Al, Ca, Fe, Mg, P, K,  Na, Si
Zawartość metali w popiele z biomasy
(Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Mo, Ni, Pb, V, Zn, Hg i Si)
A PN-EN 16968:2015-07
PN-EN ISO 11885:2009
Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plamie indukcyjnie sprzężonej  –  Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Mo, Ni, Pb, V, Zn i Hg
Zawartość metali: 
Sb, Se, As
N PN-EN 16968:2015-07
PN-EN ISO 11885:2009
Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plamie indukcyjnie sprzężonej  
Zawartość rtęci - Hg A Procedura własna IB-DPA-09 Oznaczanie zawartości rtęci w ciałach stałych i cieczach metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej z generowaniem zimnych par rtęci z zagęszczeniem za pomocą amalgamacji
Popiół A PN-EN ISO 18122:2016-01 Biopaliwa stałe – Oznaczanie zawartości popiołu
N PN-EN ISO 18122:2023-05 Biopaliwa stałe – Oznaczanie zawartości popiołu
Siarka A PN-EN- ISO 16994:2016-10 Biopaliwa stałe – Oznaczanie zawartości siarki całkowitej i chloru
Węgiel całkowity A PN-EN-ISO 16948:2015-07 Biopaliwa stałe – Oznaczanie zawartości węgla całkowitego, wodoru i azotu – Metody instrumentalne
Wilgoć całkowita A PN-EN ISO 18134-1:2015-11 Biopaliwa stałe - Oznaczanie zawartości wilgoci - Metoda suszarkowa - Część 1: Wilgoć całkowita - Metoda referencyjna
N PN-EN ISO 18134-1:2023-02 Biopaliwa stałe - Oznaczanie zawartości wilgoci - Część 1: Metoda referencyjna
A PN-EN ISO 18134-2:2017-03 Biopaliwa stałe – Oznaczanie zawartości wilgoci – Metoda suszarkowa – Część 2: Wilgoć całkowita – Metoda uproszczona
Wilgoć analityczna A PN-EN ISO 18134-3:2015-11 Biopaliwa stałe – Oznaczanie zawartości wilgoci – Metoda suszarkowa – Część 3: Wilgoć w ogólnej próbce analitycznej
N PN-EN ISO 18134-3:2023-12 Biopaliwa stałe -- Oznaczanie zawartości wilgoci -- Część 3: Wilgoć w próbce do analizy ogólnej
Wodór A PN-EN-ISO 16948:2015-07 Biopaliwa stałe – Oznaczanie zawartości węgla całkowitego, wodoru i azotu – Metody instrumentalne
Pobieranie próbek do badań chemicznych i fizycznych A PN-EN ISO 18135:2017-06 Biopaliwa stałe. Pobieranie próbek

A - metody akredytowane
N - metody nieakredytowane