Wyroby chemiczne - kamień wapienny

Zawartość pierwiastków i tlenków:Al., Al2O3, Fe, Fe2O3, Mg, MgO A Procedura własna
IB-DPA-36
Metoda ICP-OES
Zawartość pierwiastków i tlenków metali:Al., Al2O3, Fe, Fe2O3, Mg, MgO, K,  K2O, Na, Na2O A Procedura własna
IB-DPA-43
Metoda ICP-OES
Krzemionka i części nierozpuszczalne A Procedura własna
IB-DPA-43
Metoda wagowa
Uziarnienie N Procedura własna
IB-DPA-39
Metoda dyfrakcji laserowej
Rtęć N Procedura własna
IB-DPA-09
Oznaczanie zawartości rtęci w ciałach stałych i cieczach metodą rozkładu termicznego, amalgamacji i absorpcyjnej spektrometrii atomowej
Węgiel całkowity A Procedura własna
IB-DPA-44
Metoda wysokotemperaturowego spalania z detekcją IR
Węglan wapnia A Procedura własna
IB-DPA-41
Metoda miareczkowa
Procedura własna
IB-DPA-42
Wilgoć A Procedura własna
IB-DPA-40
Metoda wagowa

A - metody akredytowane
N - metody nieakredytowane