Zdzisław Filip

Zdzisław Filip

Wiceprezes Zarządu
Zdzisław Filip jest absolwentem Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ukończył również podyplomowe studia menedżerskie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Członek rady naukowej Głównego Instytutu Górnictwa. Wyróżniony odznaczeniami resortowymi i państwowymi, posiada stopień górniczy Generalnego Dyrektora Górniczego I stopnia.
Karierę zawodową rozpoczął w 1985 roku w kopalni Brzeszcze. W latach 2001-2003 związany z Nadwiślańską Spółką Węglową SA w Tychach. Od roku 2003 pracował w kopalni Brzeszcze na stanowisku kierownika działu systemów zarządzania. W spółce Nowe Brzeszcze Grupa TAURON pełnił funkcję pełnomocnika zarządu ds. integracji z TAURON Wydobycie S.A.

Od stycznia 2016 roku do czerwca 2019 Prezes Zarządu TAURON Wydobycie S.A. W latach 2019-2021 zatrudniony w TAURON Polska Energia S.A. na stanowisku dyrektora wykonawczego Obszaru BHP, pełnił również obowiązki dyrektora wykonawczego Obszaru Klimatu. Do października br. pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu w spółce Nowe Jaworzno Grupa TAURON.