Przepadło

Wojciech Przepadło

Wiceprezes Zarządu
Wojciech Przepadło jest absolwentem Wydziału Hutniczego Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Ukończył studia podyplomowe z zakresu zarządzania projektami w przedsiębiorstwie, organizowane przez Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej oraz z zakresu energetyki cieplnej, organizowane przez Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, a także kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach skarbu państwa. 

Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w energetyce, głównie w obszarze ruchu bloków oraz realizacji inwestycji. Od 1993 r. jest związany z TAURON Wytwarzanie S.A., gdzie przeszedł wszystkie szczeble kariery od operatora nastawni blokowej do Wiceprezesa Zarządu ds. Inwestycji. Odpowiada m. in. za nadzór nad realizacją następujących projektów inwestycyjnych: Uciepłownienie Elektrowni Łagisza przez modernizację turbiny 460 MW ; Odtworzenie stacji przygotowania wody zdemineralizowanej SDW w Elektrowni Łagisza; Budowa bloku gazowo-parowego klasy 413 MW  Elektrowni Łagisza; Budowa bloku 910 MW w Jaworznie; Budowa bloku gazowo-parowego o mocy 450 MW W Elektrociepłowni Stalowa Wola; Budowa rezerwowego źródła ciepła w Elektrociepłowni Stalowa Wola oraz wielu projektów badawczo-rozwojowych: Układ metanizacji CO2 dla przechowywania energii elektrycznej poprzez produkcję SNG; Poligeneracyjny układ komunalny opalany biomasą i paliwami wtórnymi z odpadów; Model funkcjonowania energetyki rozproszonej 2.0; Opracowanie przemysłowej konstrukcji węglanowych ogniw paliwowych oraz ceramicznych elektrolizerów dających możliwość integracji z instalacjami energetycznymi power-to-gas; Elastyczność istniejących bloków energetycznych przy ograniczonych nakładach inwestycyjnych; Opracowanie zaawansowanej technologii do monitoringu i predykcyjnej analizy stanu technicznego kotła w celu zwiększenia niezawodności jednostki kotłowej.

Ponadto posiada doświadczenie z zakresu nadzoru właścicielskiego, które zdobywał zasiadając w radach nadzorczych spółek kapitałowych.