Trajan Szuladziński

Prezes Zarządu

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Ukończył również podyplomowe studium podatkowe w Szkole Głównej Handlowej a także studia MBA prowadzone przez Uniwersytet Gdański i Business Centre Club. Jest doradcą podatkowym oraz pełni funkcję biegłego sądowego z zakresu księgowości, finansów i rachunkowości. Posiada uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa.

Karierę zawodową rozpoczynał od pracy w Departamencie Podatków Pośrednich w Ministerstwie Finansów. Następnie piastował stanowisko dyrektora odpowiedzialnego za nadzór właścicielski, prywatyzację oraz analizy prawno-podatkowe w spółce Nafta Polska. Pełnił funkcję prezesa zarządu Bankowego Towarzystwa Kapitałowego oraz członka zarządu Centrum Finansowego Puławska. W latach 2008-2014 pracował w Narodowym Banku Polskim, gdzie m.in. był zastępcą dyrektora w Gabinecie Prezesa Narodowego Banku Polskiego. Do 2019 był prezesem zarządu w Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki Siarkopol. W roku 2020 objął stanowisko wiceprezesa zarządu Ogrodowa Inwestycje, gdzie odpowiadał za pion finansowy. Od 2021 r. był prezesem zarządu spółki Centrum Kart.

Współpracownik i ekspert podatkowy w prasie fachowej. Wykładowca na uczelniach, kursach i szkoleniach z zakresu podatków pośrednich i procedury podatkowej dla notariuszy, biegłych rewidentów, osób zajmujących się praktycznym rozliczaniem podatków i pracowników działów finansowo-księgowych, jak również studentów. Współautor publikacji naukowych.