Jerzy Warmuziński

Wiceprezes Zarządu
Absolwent Wydziału Mechanicznego Energetycznego Politechniki Śląskiej. Ponadto ukończył studia podyplomowe z zakresu audytingu energetycznego w przemyśle (Politechnika Śląska), zarządzania firmą, a także zarządzania finansami przedsiębiorstw (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach). Ukończył pięcioletni program kształcenia Controllerów w katowickiej Szkole Controllingu.
Od początku pracy zawodowej związany z branżą paliwowo-energetyczną. Karierę rozpoczął w 1984 roku w Kopalni Węgla Kamiennego Polska w Świętochłowicach. W 1995 r. objął funkcję Wiceprezesa Zarządu w Zespole Ciepłowni Przemysłowych „Carbo-Energia”, a następnie Prezesa Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Rudzie Śląskiej. W 2017 r. został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu Węglokoks Energia ZCP. W latach 2020-2021 pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Handlu Węglokoks Energia.
Posiada wieloletnie doświadczenie menedżerskie, zarówno jako członek zarządu, jak i członek rad nadzorczych. Brał czynny udział w przekształceniach sektora ciepłowniczego. Posiada uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Wieloletni członek Rady Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie oraz Radca Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach.