Ewa Jankowska

Wiceprezes Zarządu
Absolwentka Wydziału Ekonomicznego Politechniki Radomskiej. Ukończyła również studia podyplomowe Executive Master of Business Administration (EMBA) na Apsley Business School London i Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie, w zakresie rachunkowości finansowej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz podyplomowe menedżerskie w Szkole Głównej Handlowej.
Od 2015 r. pełniła funkcję Sekretarza Miasta w Urzędzie Miasta Świdnik. Sprawowała nadzór nad spółkami miejskimi. Wcześniej doświadczenie zdobywała m.in. jako audytor wewnętrzny z uprawnieniami nadanymi przez Ministra Finansów.
Jest Członkiem Rady Nadzorczej spółki P.K. Pegimek Sp. z o.o. oraz Przewodniczącą Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej PEC Sp. z o.o.