Andrzej Podsiadły

Wiceprezes Zarządu
Absolwent Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Ukończył także m.in. podyplomowe Studium Podatkowe oraz studia podyplomowe Praktyczne Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych (egzamin państwowy).

Od początku kariery zawodowej związany w energetyką. Początkowo z Elektrownią Łaziska, w której po przejściu wszystkich szczebli zawodowych, pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych, Głównego Księgowego. Od 2012 roku w centrali TAURON Wytwarzanie, gdzie początkowo pracował na stanowisku Dyrektora Departamentu Koordynacji Finansowo-Księgowej, a następnie Dyrektora Departamentu Controllingu. Pełni także funkcję Prezesa spółki Łagisza Grupa TAURON.

Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe, w tym kilkunastoletnie menedżerskie. Jest praktykiem biznesu i ekspertem w dziedzinie controllingu i finansów przedsiębiorstwa.