Ważna informacja

13.11.2015
Zmiana siedziby TAURON Wytwarzanie S.A.

Szanowni Państwo,

Niniejszym informujemy, iż z dniem 28 października 2015 roku nastąpiła zmiana siedziby Spółki TAURON Wytwarzanie S.A. z dotychczasowej w Katowicach na siedzibę w Jaworznie, która mieścić się będzie pod następującym adresem:

TAURON Wytwarzanie S.A. 
ul. Promienna 51 
43-603 Jaworzno

Pozostałe dane Spółki, w tym numery KRS, NIP, REGON, numery kont bankowych oraz numery telefonów i adresy e-mail pracowników nie ulegną zmianie.


Mając na uwadze powyższe, zwracamy się z prośbą o uwzględnianie nowego adresu Spółki we wszelkich dokumentach oraz pismach do niej kierowanych.


W przypadku dokumentów finansowo-księgowych (faktur zakupowych, faktur korygujących, not księgowych, potwierdzeń salda) oraz pozostałej korespondencji związanej z obsługą księgową realizowanych transakcji, adresem do doręczeń pozostaje  dotychczasowy adres: ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice (biuro podawcze spółki TAURON Obsługa Klienta sp.  z  o.o.).