X Konferencja „ochrona środowiska w energetyce”

13.02.2015
Poznaj najnowsze trendy w branży.
23-24 lutego br. w hotelu „Angelo” w Katowicach odbyła się konferencja „ochrona środowiska w energetyce”. To już X, jubileuszowa edycja dorocznego, zimowego spotkania energetyków.

W ramach dwudniowej konferencji zaplanowano dwie debaty. Pierwsza poświęcona była polityce energetycznej Polski do 2050 roku –  udział w niej brało liczne grono praktyków i ekspertów głównych graczy rynku elektroenergetyki – moderatorem był prof. Marek Ściążko. Druga debata odbywała się pod hasłem: sprostać normom emisyjnym, nie zmniejszając efektywności wytwarzania – poprowadził ją prof. Tadeusz Chmielniak, udział zaś wzięli zarządzający spółkami energetycznymi, wykonawczymi  oraz naukowcy.

Czas pomiędzy debatami wypełniony był  sesjami poświęconymi tematyce:
ochrona środowiska a zrównoważony rozwój w energetyce,technologie dla wysokosprawnych, zeroemisyjnym bloków energetycznych,rtęć, zgazowanie węgla, magazynowanie energii,uboczne produkty spalania,technologie dla ochrony środowiska, wyzwania dla energetyki.

W ramach wycieczki technicznej zobaczyć można było pierwszą w polskiej elektroenergetyce instalację redukcji rtęci ze spalin, zainstalowaną w elektrowni w Łaziskach.
Honorowym gospodarzem konferencji było TAURON Wytwarzanie SA.