Zamawiający

TAURON Wytwarzanie S.A.

Data publikacji zamówienia

25.05.2023 14:58

Przedmiot zamówienia

Opis

Sprzedaż złomu stalowego niestopowego niewsadowego N10 z TAURON Wytwarzanie S.A.

Numer

SP/TW/00070/2023

Typ przetargu

Niepubliczne

Tryb

Licytacja elektroniczna

Rodzaj

Sprzedaż

Termin realizacji

14.07.2023

Oferta

Miejsce składania ofert

http://swoz.tauron.pl

Termin

06.06.2023 09:00

Termin otwarcia

06.06.2023 09:05

Pliki do pobrania