Data Zdarzenie
2013-03-13 12:24:45   Utworzenie dokumentu
2015-10-29 12:28:54 Modyfikacja dokumentu
2019-01-17 10:44:35 Aktualizacja kapitału zakładowego
2022-10-03 13:50:15 Aktualizacja KRS