Zasady przetwarzania danych osobowych współadministrowanych przez Podmioty Grupy TAURON dla kontrahentów ich pracowników i współpracowników

 
Realizując obowiązek prawny nałożony na Współadministratorów danych przepisami art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej „Rozporządzeniem informujemy, że:
 1. Współadministratorzy Danych Osobowych
  Współadministratorami Państwa danych osobowych będą niżej wymienione Podmioty Grupy TAURON:
  1) TAURON Polska Energia S.A z siedzibą w Katowicach, ul. Ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000271562, NIP 9542583988, REGON 240524697;
  2) BIOEKO Grupa TAURON sp. z o. o. z siedzibą w Stalowej Woli, ul. Energetyków 13, 37-450 Stalowa Wola, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000395659, NIP 8652554852, REGON 180764060;
  3) Kopalnia Wapienia Czatkowice sp. z o. o. z siedzibą w Krzeszowicach, ul. Czatkowice Dolne 78, 32-065 Krzeszowice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000073875, NIP 6751004131, REGON 351091315;
  4) Wsparcie Grupa TAURON sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Lwowska 72-96B, 33-100 Tarnów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000026981, NIP 8731635450, REGON 850458198;
  5) Magenta Grupa TAURON sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach, ul. Ks. Ściegiennego 3, 40-114, Katowice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Katowice Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000660388, NIP 6342886211, REGON 366455369;
  6) Nowe Jaworzno Grupa TAURON sp. z o. o. z siedzibą w Jaworznie, ul. Dobrej Energii 11, 43-603 Jaworzno, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Katowice - Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000671384, NIP 6322016754, REGON 366943241;
  7) Polska Energia PKH Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego  Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000031635, NIP 9542312373, REGON 276709807;
  8) TAURON Ciepło sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Grażyńskiego 49, 40-126 Katowice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000396345, NIP 9542732017, REGON 242734832;
  9) TAURON Czech Energy s.r.o z siedzibą w Ostrava-Hrabova, Republika Czeska, Na Rovince 879, 720 00 Ostrava-Hrabova, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Ostrawa w Ostrawie po numerem C34142;
  10) TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Podgórska 25A, 31-035 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000073321, NIP 6110202860, REGON 230179216;
  11) TAURON Dystrybucja Pomiary sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie, przy ul. Kryształowa 1/3, 33-100 Tarnów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000044483, NIP 8731627781, REGON 850457661;
  12) TAURON Nowe Technologie S.A z siedzibą we Wrocławiu, Pl. Powstańców Śląskich 20, 53-314 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu - Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000141756, NIP 8991076556, REGON 930810615;
  13) TAURON EKOENERGIA sp. z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze, ul. Obrońców Pokoju 2b, 58-500 Jelenia Góra, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000195546, NIP 6112502075, REGON 231194695;
  14) TAURON Ekoserwis sp. z o. o. z siedzibą w Rożnowie, Rożnów 433, 33-316 Rożnów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000041661, NIP 7341876665, REGON 490711879;
  15) TAMEH Polska sp. z o. o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 92/102B, 41-308 Dąbrowa Górnicza, wpisaną do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000517891, NIP 6292469987, REGON 243631583;
  16) TAMEH Holding sp. z o. o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 92/102A, 41-308 Dąbrowa Górnicza, wpisaną do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000517887, NIP 6292469993, REGON 243631554;
  17) TAURON Sprzedaż sp. z o. o. z siedzibą z siedzibą w Krakowie, ul. Łagiewnicka 60, 30-417 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000270491, NIP 6762337735, REGON 120378027;
  18) TAURON Sprzedaż GZE sp. z o. o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Barlickiego 2, 44-100 Gliwice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000036971, NIP 6312241337, REGON 276551482;
  19) TAURON Serwis sp. z o. o. z siedzibą w Jaworznie, ul. Promienna 7, 43-603 Jaworzno, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000396347, NIP 9542732023, REGON 242735211;
  20) TAURON Ubezpieczenia sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach, ul. Widok 19, 40-118 Katowice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000396356, NIP 9542732000, REGON 242734950;
  21) TAURON Wytwarzanie S.A z siedzibą w Jaworznie, ul. Promienna 51, 43-603 Jaworzno, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowegoprowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000003157, NIP 6321792812, REGON 276854946;
  22) TAURON Wydobycie S.A., z siedzibą w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37, 43-600 Jaworzno, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000228587, NIP 6321880539, REGON 240033634;
  23) En – Energia I sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Ks. Ściegiennego 3, 40-114 Katowice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Katowice Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000692187, NIP 6342904937, REGON 368218395;
  24) En – Energia II sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Ks. Ściegiennego 3, 40-114 Katowice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Katowice Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000692569, NIP 6342903984, REGON 368127155;
  25) En – Energia III sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Ks. Ściegiennego 3, 40-114 Katowice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Katowice Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000692185, NIP 6342904156, REGON 368150160;
  26) En – Energia IV sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Ks. Ściegiennego 3, 40-114 Katowice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Katowice Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000695025, NIP 6342905339, REGON 368265704;
  27) KOMFORT Zarządzanie Aktywami sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Ks. Ściegiennego 3, 40-114 Katowice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Katowice Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000689215, NIP 6342900833, REGON 367908904;
  28) Fundacja TAURON z siedzibą w Katowicach, ul. Ks. Piotra Ściegiennego 3, 40–114 Katowice, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zdrowotnych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000418534, NIP 9542737629, REGON 242918271;
  29) MARSELWIND Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000524010, NIP 6342831517, REGON 243680251;
  30) Spółka Usług Górniczych sp. z o.o. z siedzibą w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37 A, 43 – 600 Jaworzno, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000154615, NIP 6321709449, REGON 273600375;
  31) FINANSE GRUPA TAURON sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000772302, NIP 6342951291, REGON 382593024;
  32) TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Sudecka 95-97, 53-128 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000281888, NIP 8992604750, REGON 020520830;
 2. Inspektor Ochrony Danych
  W sprawach dotyczących współadministrowania danymi osobowymi przez podmioty Grupy TAURON mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez TAURON Obsługa Klienta sp. z o. o. Inspektorem Ochrony Danych w poniższy sposób:
  a. pisemnie na adres: TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice, 
  b. elektronicznie na adres e-mail: tok.iod@tauron.pl
 3.  Wspólne cele, podstawy prawne przetwarzania oraz okresy przechowywania danych.
  Przetwarzanie danych osobowych kontrahentów (w tym podmiotów współpracujących) i ich pracowników lub współpracowników przez Współadministratorów w celu zapewnienia lub usprawnienia organizacji pracy w Podmiotach Grupy TAURON dalej „GT” z tymi podmiotami - Podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia - Prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych. Dane będą przetwarzane do czasu zakończenia współpracy, a przechowywane przez czas niezbędny do realizacji zadań przez Współadministratorów.
  W poniższym celu Współadministratorem Państwa danych jest wyłącznie TAURON Wytwarzanie S.A., TAURON Polska Energia S.A. oraz TAURON Obsługa Klienta sp. z o. o.
  Zapewnienie wsparcia użytkownika końcowego, zapewnienia i monitorowania bezpieczeństwa (dostępności, poufności, integralności, rozliczalności) usług IT, systemów IT, infrastruktury IT Grupy TAURON, zarządzania usługami IT / systemami IT / siecią i infrastrukturą IT Grupy TAURON w tym planowaniu ich rozwoju. Ponadto w przypadku  korzystania z usług IT mających charakter portali intranetowych np.: Usługi O365, TAURONET, Portal CUW IT, SAP FIORI przetwarza się w celach statystycznych, w celu ustalenia, na co użytkownicy zwracają uwagę i czym się interesują, aby zapewnić odpowiednie zarządzanie treścią usług IT w oparciu o zgromadzone statystyki, tj. w szczególności dostosować treść i funkcje usług IT do oczekiwań jego użytkowników. Rozliczalność działań w zakresie aktywności konta użytkownika w systemach IT oraz zarządzanie uprawnieniami użytkowników systemów IT. Podstawą prawną przetwarzania danych użytkowników jest prawnie uzasadniony interes Współadministratorów danych osobowych art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia – informacje uzyskiwane podczas korzystania przez użytkowników z usług IT umożliwiają Podmiotom Grupy TAURON, które korzystają z dostępu do usług IT, odpowiednie zarządzanie usługami IT ich bezpieczeństwem oraz treścią usług IT. Dane będą przetwarzane do ustania stosunku pracy, zakończenia umowy cywilnoprawnej lub umowy współpracy, a przechowywane przez czas niezbędny do realizacji zadań przez Współadministratorów. Przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 f) Rozporządzenia tj. realizacji uzasadnionego interesu poprzedzone zostało przeprowadzeniem weryfikacji istnienia uzasadnionego interesu prawnego oraz ryzyka naruszenia Państwa praw lub interesów w formie testu równowagi. Przysługuje Państwu prawo dostępu do wniosków z tego testu. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych.
 4. Państwa dane osobowe mogą być przekazane poza EOG. Sytuacja taka może mieć miejsce w związku ze zlecaniem wykonania określonych usług/działań podmiotom mającym siedzibę poza EOG lub przetwarzającym dane poza EOG. Państwa dane osobowe mogą być przekazane jedynie do takich państw trzecich (państwa poza EOG) lub podmiotów w państwach trzecich, w stosunku do których decyzją Komisji Europejskiej stwierdzono odpowiedni stopień ochrony danych, zastosowano w umowach z tymi podmiotami standardowe klauzule ochrony danych lub zastosowano odpowiednie inne zabezpieczenia, o których mowa w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. W związku z przekazaniem danych poza EOG mogą Państwo zażądać dalszych informacji o stosownych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń lub informację o miejscu ich udostępnienia kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych w sposób wskazany w niniejszej informacji.
 5. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
  1. Prawo do wniesienia sprzeciwu,
  2. Prawo dostępu do danych osobowych,
  3. Prawo do sprostowania danych,
  4. Prawo do usunięcia danych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”),
  5. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  6. Prawo do przenoszenia danych.         
 6. Jeśli będą Państwo chcieli skorzystać z przysługujących praw mogą się Państwo z nami skontaktować na wybrany poniżej sposób: 
  a. pisemnie na adres: TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice, 
  b. mailowo na adres: daneosobowe.wnioski@tauron.pl
  c. telefonicznie pod numerem telefonu +48 32 606 0 606
  Jeśli zdecydują się Państwo skorzystać z powyższych praw, udzielimy Państwu odpowiedzi co do rozpatrzenia żądania, bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania.
 7. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. JJeżeli uważają Państwo, że przetwarzając Państwa dane osobowe naruszamy przepisy prawa, przysługuję Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 8. Przewidywanymi odbiorcami Państwa danych osobowych są:
  • podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską;
  • podmioty, które świadczą nam usługi IT, które obsługują systemy teleinformatyczne;
  • podmioty, które wspomagają nas w obsłudze korespondencji;
  • podmioty, które świadczą nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową;
  • podmioty, które świadczą nam usługi szkoleniowe;
  • podmioty, które świadczą usługi archiwizacji dokumentów
   w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów, dla których przetwarzane są Pani / Pana dane osobowe.
  • Współadministrowanie – art. 26 RODO – jeżeli co najmniej dwóch administratorów wspólnie ustala cele i sposoby przetwarzania, są oni współadministratorami.