Informacja dla społeczeństwa o postępowaniu w razie wystąpienia awarii przemysłowej

W związku z otrzymanymi Pismami z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej (Pismo nr WZ.5586.13.2.20.MS z dnia 21.04.2020 r.) oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska (Pismo nr IN.V.7023.49.2020.MS z dnia 29.04.2020 r.) nastąpiła zmiana klasyfikacji z zakładu dużego ryzyka na zakład zwiększonego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

W związku z tym , że TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna - Oddział Elektrownia Łaziska w Łaziskach Górnych jest zakładem zwiększonego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, spoczywa na nim odpowiedzialność za bezpieczeństwo w zakładzie oraz w jego otoczeniu.

W związku z powyższym poniżej zostały udostępnione dokumenty określające zasady funkcjonowania elektrowni w razie zagrożenia wraz z opisem zdarzeń i sytuacji mogących mieć miejsce na terenie elektrowni. 


Do pobrania dokumenty – aktualizacja z 4.05.2020 r.:

Nietechniczne Zgłoszenie Zakładu Zwiększonego Ryzyka - Oddział Elektrownia Łaziska Nietechniczny Program Zapobiegania Awariom w Oddziale Elektrownia Łaziska Informacja dla społeczeństwa o postępowaniu w razie wystąpienia określonej awarii przemysłowej – przykłady Instrukcja Postępowania Mieszkańców na Wypadek Wystąpienia Awarii Przemysłowej