Informacja dla społeczeństwa o postępowaniu w razie wystąpienia awarii przemysłowej

W związku z tym , że TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna- Oddział Elektrownia Łaziska w Łaziskach Górnych jest zakładem dużego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, spoczywa na nim odpowiedzialność za bezpieczeństwo w zakładzie oraz w jego otoczeniu.

W związku z powyższym poniżej znajdziesz dokumenty określające zasady funkcjonowania elektrowni w razie zagrożenia wraz z opisem zdarzeń i sytuacji mogących mieć miejsce na terenie elektrowni.


Do pobrania dokumenty – aktualizacja z 2.10.2019 r.: