Informacje dla kontrahentów

Wykaz uregulowań wewnętrznych w TAURON Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Łaziska do stosowania przez firmy obce wykonujące prace i/lub dzierżawiące lokale na terenie Oddziału.

Aktualizacja z 11.06.2018r.:

 1. Zarządzenie nr 16/2014 z dnia 31.07.2014. Prezesa Zarządu- Dyrektora Generalnego TAURON Wytwarzanie S.A. w sprawie Zasad zatrudniania Firm Zewnętrznych w TAURON Wytwarzanie S.A. w zakresie stosowania przepisów i zasad Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

 2. Zarządzenie nr 17/2014 z dnia 31.07.2014. Prezesa Zarządu- Dyrektora Generalnego TAURON Wytwarzanie S.A. w sprawie wyznaczenia koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy pracowników różnych pracodawców zatrudnionych w tym samym miejscu. 

 3. Zarządzenie nr 37/2013 z dnia 18.11.2013. Prezesa Zarządu – Dyrektora Generalnego TAURON Wytwarzanie S.A. w sprawie organizacji pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych w TAURON Wytwarzanie S.A.

 4. Polecenie Służbowe nr 15/2017 z dnia 20.04.2017 Dyrektora Oddziału - Głównego Inżyniera ds. Wytwarzania TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna - Oddział Elektrownia Łaziska w Łaziskach Górnych w sprawie realizacji Zarządzenia nr 37/2013 z dnia 18 listopada 2013 r. Prezesa Zarządu - Dyrektora Generalnego TAURON Wytwarzanie S.A. w sprawie organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach energetycznych w TAURON Wytwarzanie S.A.

 5. Zarządzenie nr 19/2014 Prezesa Zarządu - Dyrektora Generalnego z dnia 31.07.2014 w sprawie Instrukcji prowadzenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym lub wybuchowym w TAURON Wytwarzanie S.A.

 6. Zarządzenie nr 6/2014 z dnia 18.04.2014. Prezesa Zarządu - Dyrektora Generalnego TAURON Wytwarzanie S.A. w sprawie wykazu prac szczególnie niebezpiecznych w TAURON Wytwarzanie S.A.

 7. Zarządzenie nr 17/2017 Prezesa Zarządu z dn. 2017-03-23 w sprawie ochrony zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych w TAURON Wytwarzanie S.A. 

 8. Zarządzenie nr 16/2012 z dnia 04-06-2012 Dyrektora Elektrowni Łaziska w sprawie podręcznego sprzętu gaśniczego w pomieszczeniach użytkowanych przez firmy obce z siedzibą na terenie TAURON Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Łaziska w Łaziskach Górnych.

 9. Zarządzenie nr 50/2012 z dnia 2012-12-31 Dyrektora Elektrowni Łaziska w sprawie w sprawie wzywania Policji.

 10. Polecenie służbowe nr 8/2016 z dnia 09.05.2016 Dyrektora TAURON Wytwarzanie S.A. – Oddział Elektrownia Łaziska w Łaziskach Górnych w sprawie ruchu osobowego i ruchu pojazdów obowiązujących na terenie TAURON Wytwarzanie S.A.- Oddział Elektrownia Łaziska.

 11. Polecenie służbowe nr 7/2018 z dnia 17.04.2018 Dyrektora TAURON Wytwarzanie S.A.- Oddział Elektrownia Łaziska w Łaziskach Górnych w sprawie organizacji udzielania I pomocy.

 12. Polecenie Służbowe nr 23/2016 z dnia 19.12.2016 Dyrektora TAURON Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Łaziska w Łaziskach Górnych w sprawie gospodarki kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń w TAURON Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Łaziska w Łaziskach Górnych.

 13. Dokument Zabezpieczenie przed Wybuchem w Oddziale Elektrownia Łaziska (Pismo Okólne nr 12/2017 z dnia 2017-09-13 Dyrektora Oddziału - Głównego Inżyniera ds. Wytwarzania TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna - Oddział Elektrownia Łaziska w Łaziskach Górnych w sprawie przekazania informacji o zaktualizowanej dokumentacji w Oddziale Elektrownia Łaziska).

 14. Instrukcja ogólna  - Użytkowanie substancji/preparatów chemicznych w Oddziale Elektrownia Łaziska (IO/052) (Pismo Okólne nr 17/2017 z dnia 2015-11-24 Dyrektora Oddziału - Głównego Inżyniera ds. Wytwarzania TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna - Oddział Elektrownia Łaziska w Łaziskach Górnych w sprawie przekazania informacji o zaktualizowanej dokumentacji w Oddziale Elektrownia Łaziska).

 15. Instrukcja postępowania z odpadami w Oddziale Elektrownia Łaziska (IO/034) (Pismo Okólne nr 5/2016 z dnia 2015-11-15 Dyrektora Oddziału - Głównego Inżyniera ds. Wytwarzania TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna - Oddział Elektrownia Łaziska w Łaziskach Górnych w sprawie przekazania informacji o zaktualizowanej dokumentacji w Oddziale Elektrownia Łaziska).

 16. Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego w Oddziale Elektrownia Łaziska (Pismo Okólne nr 02/2018 z dnia19.02.2018 Dyrektora Oddziału - Głównego Inżyniera ds. Wytwarzania TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna - Oddział Elektrownia Łaziska w Łaziskach Górnych w sprawie przekazania informacji o zaktualizowanej dokumentacji w Oddziale Elektrownia Łaziska).