Informacje dla kontrahentów

1. Polecenie Służbowe nr 15/2017 z dnia 20.04.2017 Dyrektora Oddziału - Głównego Inżyniera ds. Wytwarzania TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna - Oddział Elektrownia Łaziska w Łaziskach Górnych w sprawie realizacji Zarządzenia nr 37/2013 z dnia 18 listopada 2013 r. Prezesa Zarządu - Dyrektora Generalnego TAURON Wytwarzanie S.A. w sprawie organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach energetycznych w TAURON Wytwarzanie S.A.

2. Polecenie Służbowe nr 23/2016 z dnia 19.12.2016 Dyrektora TAURON Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Łaziska w Łaziskach Górnych w sprawie gospodarki kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń w TAURON Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Łaziska w Łaziskach Górnych
3. Polecenie służbowe nr 2/2018 z dnia 8.02.2018 Dyrektora TAURON Wytwarzanie S.A.- Oddział Elektrownia Łaziska w Łaziskach Górnych w sprawie organizacji udzielania I pomocy.
4. Zarządzenie nr 16/2014 z dnia 31.07.2014. Prezesa Zarządu- Dyrektora Generalnego TAURON Wytwarzanie S.A. w sprawie Zasad zatrudniania Firm Zewnętrznych w TAURON Wytwarzanie S.A. w zakresie stosowania przepisów i zasad Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.
5. Zarządzenie nr 16/2012 z dnia 04-06-2012 Dyrektora Elektrowni Łaziska w sprawie podręcznego sprzętu gaśniczego w pomieszczeniach użytkowanych przez firmy obce z siedzibą na terenie TAURON Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Łaziska w Łaziskach Górnych
6. Zarządzenie nr 17/2014 z dnia 31.07.2014. Prezesa Zarządu- Dyrektora Generalnego TAURON Wytwarzanie S.A. w sprawie wyznaczenia koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy pracowników różnych pracodawców zatrudnionych w tym samym miejscu.
7. Zarządzenie nr 17/2017 Prezesa Zarządu z dn. 2017-03-23 w sprawie ochrony zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych w TAURON Wytwarzanie S.A.
8. Polecenie służbowe nr 26/2013 z dnia 22-10-2013 wydanym przez Dyrektora TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna - Oddział Elektrownia Łaziska w Łaziskach Górnych w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania z odpadami w TAURON Wytwarzanie S.A. – Oddział Elektrownia Łaziska
9. Procedura P/052 - Użytkowanie substancji/preparatów chemicznych w Oddziale Elektrownia Łaziska - wersja 02
10. Zarządzenie nr 50/2012 z dnia 2012-12-31 Dyrektora Elektrowni Łaziska w sprawie w sprawie wzywania Policji
11. Pismo Okólne nr 12/2017 z dnia2017-09-13 Dyrektora Oddziału - Głównego Inżyniera ds. Wytwarzania TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna - Oddział Elektrownia Łaziska w Łaziskach Górnych w sprawie przekazania informacji o zaktualizowanej dokumentacji w Oddziale Elektrownia Łaziska
12. Pismo Okólne nr 02/2018 z dnia19.02.2018 Dyrektora Oddziału - Głównego Inżyniera ds. Wytwarzania TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna - Oddział Elektrownia Łaziska w Łaziskach Górnych w sprawie przekazania informacji o zaktualizowanej dokumentacji w Oddziale Elektrownia Łaziska
13. Polecenie Służbowe nr 16/2014 z dnia 28.03.2014 Dyrektora TAURON Wytwarzanie SA-Oddział Elektrownia Łaziska w sprawie realizacji wniosków z kontroli problemowej stanu ochrony przeciwpożarowej
14. Zarządzenie nr 6/2014 z dnia 18.04.2014. Prezesa Zarządu - Dyrektora Generalnego TAURON Wytwarzanie S.A. w sprawie wykazu prac szczególnie niebezpiecznych w TAURON Wytwarzanie S.A.
15. Polecenie służbowe nr 8/2016 z dnia 09.05.2016 Dyrektora TAURON Wytwarzanie S.A. – Oddział Elektrownia Łaziska w Łaziskach Górnych w sprawie ruchu osobowego i ruchu pojazdów obowiązujących na terenie TAURON Wytwarzanie S.A.- Oddział Elektrownia Łaziska
16. Zarządzenie nr 37/2013 z dnia 18.11.2013. Prezesa Zarządu – Dyrektora Generalnego TAURON Wytwarzanie S.A. w sprawie organizacji pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych w TAURON Wytwarzanie S.A.
17. Zarządzenie nr 19/2014 Prezesa Zarządu - Dyrektora Generalnego z dnia 31.07.2014 w sprawie Instrukcji prowadzenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym lub wybuchowym w TAURON Wytwarzanie S.A.